„Tuto snahu ministra Drábka o posílení postihu sociálních dávek v exekuci vítáme. Není správné, když pracujícímu občanovi jsou v exekuci dlužné peníze sráženy ze mzdy, a zůstává mu pouze částka stanovená zákonem, a naproti tomu dlužníkovi pobírajícímu sociální dávky nelze z jeho příjmu odebrat nic,“ řekl Právu Robert Runták, šéf Exekutorského úřadu Tomáše Vrány v Přerově, který je z hlediska počtu vykonaných exekucí největší v Česku.

Novely zákonů, které by stanovily, že exekutoři budou moci v případě dluhů lidem zabavit i peníze, které dostanou na sociálních dávkách, chce ministerstvo práce a sociálních věcí předložit na jaře. Neplatičům, a to i těm na sociálních dávkách, by po exekuci mělo zůstat jen absolutní minimum, nicméně Drábkův úřad zatím neupřesnil, kolik by to nově mělo být.

Dvojnásobek minima zůstává

Dnes je to tak, že exekutor musí dlužníkovi nechat peníze ve výši dvojnásobku životního minima, ale nesmí mu sáhnout na sociální dávky a příspěvky.

Ještě relativně nedávno ale mohl exekutor dlužníkovi zabavit téměř všechny hotové peníze a jednotlivci musel ponechat jen tisíc korun. Od července předloňského roku, tedy od novelizace občanského soudního řádu, jsou z výkonu rozhodnutí vyloučeny hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce, tedy celkově 6232 korun.

Lidé také zapomínají na to, že do exekuce mohou spadnout vinou svého manžela nebo manželky, aniž třeba o dluzích vědí. Exekuce dokonce může dohnat jednoho z partnerů i zpětně po rozvodu.

Pokud by si jeden z manželů vzal půjčku, která by svým rozsahem nepřesahovala míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, a nesplácel by ji, jedná se totiž o závazek patřící do společného jmění manželů a druhý z manželů za něj odpovídá také.

Podle občanského zákoníku patří do společného jmění manželů také „závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich, a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého“.

Důležité je také vědět, že exekuce může být provedena i na jiném místě než tam, kde má dlužník nahlášeno trvalé bydliště. Exekutoři často v terénu pátrají, kde skutečně se dlužník nachází, a pak mohou zabavit i věci, které patří někomu jinému než dlužníkovi. V takovém případě je nutné, aby jejich skutečný majitel požádal o vyjmutí věci z exekuce.