„Pravděpodobnost, že se zahraniční řidič dopustí přestupku, je třikrát vyšší, než u řidiče domácího. Mnoho lidí se domnívá, že překročením hranic pro ně pravidla přestávají platit. Chci jim vzkázat, že se mýlí a že nyní je uplatníme i na ně," uvedl místopředseda Evropské komise Siim Kallas.

Ze statistik EU vyplývá, že zahraniční řidiči se podílí na pěti procentech silničního provozu, avšak na přestupcích spočívajících v nepřiměřené rychlosti zhruba 15 procenty. Většina z nich zůstane nepotrestána, protože země, kde se řidiči dopustili přestupku, nejsou schopny je po jejich návratu domů stíhat.

Zjistí totožnost a zahájí stíhání

Návrh umožní, aby byla zjištěna totožnost řidičů a ti pak byli stíháni za přestupky, jichž se dopustí v jiném členském státu, než je stát, kde je vozidlo registrováno. Z praktického hlediska umožní nová pravidla zřízení elektronické sítě pro výměnu nezbytných údajů mezi zemí, kde došlo k přestupku, a zemí, kde je vozidlo registrováno.

Po zjištění jména a adresy vlastníka vozidla mu bude zasláno oznámení o přestupku, jehož vzor je uveden v navrhované směrnici.

O dalším postupu ve věci rozhodne členský stát přestupku, tedy stát, kde byl přestupek spáchán. Směrnice neharmonizuje ani povahu přestupků, ani sankce za ně ukládané. Na obojí se nadále uplatní vnitrostátní předpisy členského státu přestupku.

Aby se legislativní návrhy staly platným právem, musí je schválit poslanci Evropského parlamentu. Členské státy pak budou mít dvouleté období na to, aby do svého vnitrostátního práva zapracovaly právní předpisy EU před jejich vstupem v platnost, který se předpokládá do roku 2013.