Komise tyto návrhy zdůvodňuje tím, že „veřejné rozpočty naléhavě potřebují nové zdroje příjmů.“ Brusel si od toho slibuje stabilizaci finančních trhů, aniž by se ohrozila konkurenceschopnost EU, uvádí ve zprávě Komise.

„Pro zdanění finančního sektoru existují dobré důvody i způsoby, jak toho dosáhnout. Tato koncepce pomůže zajistit, aby finanční sektor spravedlivým způsobem přispíval na řešení nejnaléhavějších úkolů, s nimiž se EU i celý svět musí vypořádat,“ uvedl komisař pro daně, cla, boj proti podvodům a audit Algirdas Šemeta.

Komise podporuje myšlenku zavedení daně z finančních transakcí v celosvětovém měřítku a bude podle svých slov na této koncepci dále pracovat v rámci skupiny zemí G-20.

Daň z finančních transakcí by se vztahovala na všechny peněžní operace podle jejich hodnoty. Kolik peněz by tato daň měla přinést, Komise ve své zprávě neupřesnila.

Daně z finančních transakcí by platili jednotlivci, daně z finančních činností pak banky (daň by se zaměřila na zisky a odměny společností ve finančním sektoru).