Na počátku července ale ukončilo činnost Středisko cenných papírů a evidenci cenných papírů přebral v plném rozsahu Centrální depozitář cenných papírů, dceřiná společnost Burzy cenných papírů Praha.

Se všemi akciemi, a to nejen zděděnými, lze od této chvíle ve všech případech nakládat jen přes tzv. účastníka centrálního depozitáře. Jimi jsou například banky, obchodníci s cennými papíry a investiční společnosti. Záležitost nelze přímo řešit v Centrálním depozitáři cenných papírů.

Kam zajít

Při dědění akcií mohou přitom nastat dvě situace. První je ta, že zemřelý má u některého účastníka centrálního depozitáře, tedy třeba u některé banky nebo obchodníka s cennými papíry, již veden majetkový účet.

V tomto případě lze vyřídit dědictví cenných papírů jen u této konkrétní banky či obchodníka s cennými papíry.

Druhá možná situace je taková, že zemřelý neměl u žádného účastníka centrálního depozitáře veden majetkový účet, takže účet cenných papírů zemřelého je pak veden v centrálním depozitáři v evidenci nezařazených účtů.

Takových případů bude nyní většina. V tomto případě lze dědictví akcií vyřídit přes kteréhokoli účastníka centrálního depozitáře.

Ale pozor: každý účastník centrálního depozitáře zatím dědictví nevyřizuje. V současné době tuto službu například neposkytuje Česká spořitelna. „Jedná se o naše obchodní rozhodnutí,“ sdělila Právu Vendula Voláková z tiskového centra ČS.

Co je dál nutné

Dědic dále musí počítat s tím, že aby mohlo dojít k přechodu akcií zemřelého na něho, musí mít sám nezbytně zřízený majetkový účet u některého účastníka centrálního depozitáře.

Pokud ho dosud nemá, musí ho tedy nově zřídit. Dědic si může majetkový účet otevřít u kteréhokoli účastníka. A to i v případě, že zemřelý měl již účet otevřený u jednoho konkrétního účastníka.

Jaké doklady předložit

K vyřízení dědictví je nutný pouze originál nebo úředně ověřená kopie soudního rozhodnutí o vypořádání dědictví a dále osobní doklad.

Přechod akcií na dědice znamená nejenom organizační starosti, ale také to něco stojí. To by si měli uvědomit dědicové, ještě než se u notáře dohodnou o dědictví.

Například může být výhodné, aby akcie zdědil jen jeden dědic, což může být ostatním kompenzováno jiným způsobem, nebo si alespoň akcie rozdělit podle emitentů. Například akcie ČEZ zdědí jeden a Unipetrolu druhý dědic.

Nejvíce starostí bude, když se více dědiců nedomluví a zdědí akcie do podílového spoluvlastnictví. „Většinou jsou dědicové předvídaví a o dědictví akcií se rozumně domluví,“ řekl Právu JUDr. Miloslav Jindřich, notář v Benešově.

Dědic (dědicové) má i možnost, že zděděné akcie ponechá na účtu zemřelého. V takovém případě ale nemůže s akciemi nijak nakládat do doby, než absolvuje výše uvedený postup.

Na koho se obracet

Účastníky Centrálního depozitáře cenných papírů jsou mimo jiné banky, obchodníci s cennými papíry a investiční společnosti. Mezi ně patří například Citibank, Commerzbank pobočka Praha, J & T banka, PPF banka, UniCredit Bank, Wood & Company Financial Services, Raiffeisenbank, Cyrrus, Komerční banka, LBBW Bank CZ, Global Brokers, Česká spořitelna, BH Securities, ČSOB, ING Bank, Patria Finance, Atlantik finanční trhy, Deutsche Bank Praha, Capital Partners, Fio banka.

Nabyvatel akcií musí počítat i s poplatky

Dědicové cenných papírů by měli počítat s tím, že za vyřízení dědictví budou platit účastníkovi depozitáře poplatky.

Poplatkovou politiku má každá banka či obchodník s cennými papíry jinou a vychází mimo jiné i z toho, že i oni sami hradí určité poplatky centrálnímu depozitáři.

Poplatky obecně mohou být například za otevření majetkového účtu u účastníka depozitáře, za převod akcií z nezařazené evidence zemřelého, za pokyn na přechod, za vypořádání přechodu, je možný i roční poplatek za evidenci cenných papírů.

Poplatky – jejich struktura a výše – se však mohou u jednotlivých účastníků velmi lišit.


 Příklad

Dcera zdědí po své matce 40 akcií ČEZ v celkové hodnotě 32 920 korun a 20 akcií Telefóniky O2 v celkové ceně 7800 korun. Účet cenných papírů zemřelé je veden v evidenci centrálního depozitáře jako nezařazený účet. Dcera dosud nemá žádný účet v centrálním depozitáři, protože zatím neměla žádné zaknihované akcie.

Dcera tedy může vyřídit dědictví u kteréhokoli účastníka centrálního depozitáře. Pokud například vybere ČSOB, vše s ní vyřídí společnost Patria Direct, která skupině KBC/ČSOB obstarává služby drobným investorům v oblasti cenných papírů.

Jak Právu sdělila Kateřina Sládková z této společnosti, dědička si musí nejprve otevřít účet u Patria Direct. Uzavření smlouvy a vedení účtu je zdarma. Přechod cenných papírů je také zdarma.

Platí se ale roční poplatky za evidenci cenných papírů. U kótovaných cenných papírů se počítají z aktuální tržní ceny. V uvedeném příkladu by tak roční poplatek za evidenci cenných papírů činil u akcií ČEZ 26 korun a Telefóniky 6 korun.

Pokud si dcera vybere Komerční banku, otevření účtu přijde podle tiskové mluvčí KB Moniky Klucové na stokorunu, pokyny k přechodu dvou emisí akcií rovněž na stokorunu (2x 50) a vypořádání přechodu přijde dědičku na 600 korun (2x 300). Celkově tedy v KB zaplatí 800 korun (100 + 100 + 600).