Vezměme si například rodinu žijící v bytě v Plzni a odebírající elektřinu od ČEZ. Rodina má roční spotřebu 2000 kilowatthodin. Používá jistič 1x25A a má tarif D02D. U ČEZ má program D-Standard Comfort.

Z ceníku na stránkách ČEZ nejdříve zjistíme, že za jistič 1x25A se platí měsíčně 36 Kč. Pro získání roční ceny tuto částku vynásobíme 12 a dostaneme 432 Kč. Cena za distribuci 1 megawatthodiny (tedy 1000 kilowatthodin) je 2182,15 Kč, tuto částku vynásobíme roční spotřebou, tedy dvěma a dostaneme 4364,30 Kč.

Za každých 1000 kilowatthodin navíc platíme 186,48 Kč za systémové služby, 199,61 Kč na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a 5,70 Kč za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou. Všechny tyto částky sečteme a dostaneme 391,79 Kč.

Tuto částku opět násobíme počtem spotřebovaných megawatthodin, tedy dvěma. (Při jiné spotřebě, například 1650 kWh, násobíme tedy x1,65.)

Následuje samotná cena silové elektřiny, kdy platíme pevnou měsíční platbu, v tomto případě 48 korun, a dále platbu za megawatthodinu, v našem případě 1779,96 Kč. Měsíční platbu násobíme dvanácti a platbu za megawatthodinu dvěma. (V ceně silové elektřiny uvedené s DPH je již započítána daň z elektřiny ve výši 33,96 Kč za MWh.)

Když všechna čísla sečteme, dostaneme celkovou částku 9715 Kč.