Pojišťovny jsme požádali o jeden dva typické modelové příklady s propočty pro pojištění živlů především u domů. Tyto ukázky v žádném případě neslouží jako žebříček výhodnosti nabídek jednotlivých pojišťoven, protože v praxi o skutečném plnění rozhoduje řada podstatných detailů. Z hlediska objektivity nebylo možné stanovit jeden příklad.

Každý občan má jinou hodnotu majetku a každý člověk přistupuje jinak k i tomu, do jaké míry je ochoten finančně krýt živelní rizika. A také v každé pojišťovně trochu jinak ovlivňuje marketing formulaci nabídek, cen a co zahrnují. Tyto příklady berte jako orientační k tomu, aby vám usnadnily přemýšlení nad tím, jak se pojistka stanovuje a počítá.

Kooperativa

Zděný rodinný dům s pojistnou hodnotou 3 500 000 korun, roční cena za komplexní živelní pojištění (při spoluúčasti 1 000 korun, všechna nebezpečí pojištěna až do výše pojistné částky nemovitosti, bez možných slev za příznivé okolnosti případu) je následující:

* Nízké povodňové riziko (pásmo 1):3150 Kč
* Zvýšené povodňové riziko (pásmo 2):4900 Kč
* Střední povodňové riziko (pásmo 3):7000 Kč
* Vysoké povodňové riziko (pásmo 4) standardně nelze pojistit

Zděná chata s pojistnou hodnotou 800 000 korun, roční cena za komplexní živelní pojištění (při spoluúčasti 1000 Kč, všechna nebezpečí pojištěna až do výše pojistné částky nemovitosti, bez možných slev za příznivé okolnosti případu) je následující:

* Nízké povodňové riziko:1120 Kč
* Zvýšené povodňové riziko:1760 Kč
* Střední povodňové riziko:2560 Kč
* Vysoké povodňové riziko standardně nelze pojistit

Česká pojišťovna

Rodinný dům, přízemní nepodsklepený, pojistná částka je klientem stanovena na 2 000 000 korun, cena základního ročního pojistného:

Chyňava, Malé Přílepy, pásmo 1:2150 Kč
Chrusenice, pásmo 2:2365 Kč
Veslařský Ostrov, Praha 4, pásmo 3:2580 Kč
Ostrov, Zadní Třebáň, pásmo 4:1935 Kč (výluka na povodně)

Patrový dům, podsklepený, pojistná částka 3 500 000, cena základního ročního pojistného:

Chyňava, Malé Přílepy, pásmo 1:3835 Kč
Chrusenice, pásmo 2:4219 Kč
Veslařský Ostrov, Praha 4, pásmo 3:4602 Kč
Ostrov, Zadní Třebáň, pásmo 4:3452 Kč (výluka na povodně)

Wüstenrot

Rodinný dům, povodňová zóna jedna (bezprostředně nehrozí povodně), hodnota domu 5 000 000 Kč, připojištění povodní a záplav na 200 000 Kč.

Roční pojistné bez slev: 4100 Kč.

Rodinný dům, povodňová zóna dva (hrozí povodně), hodnota domu 5 000 000 korun, připojištění povodní a záplav na 5 000 000 Kč (zvýšené krytí právě z rizika povodní),

Roční pojistné bez slev: 9000 Kč

Direct

Pojištění domu a domácnosti (tedy nemovitosti i domácnosti), zděný rodinný dům 1 500 000 korun, domácnost 300 000 Kč, město Jihlava, osobní vlastnictví, spoluúčast 5000 Kč, vstupní bonus 20 %, bonus pojištění zahrady.

Roční pojistné v závislosti na variantě od 971 Kč do 2514 Kč ročně.