„Popravdě řečeno, držet více než pět desítek zaměstnanců se správními náklady 60 miliónů korun ročně kvůli tomu, že oni jenom obhospodařují revolvingové úvěrové programy, tak to je otázka vůbec o smysluplnosti pokračování této instituce,“ prohlásil Nečas.

Podle jeho slov letos bude prakticky vyčerpána většina disponibilních prostředků, které v předcházejících letech přicházely z Fondu národního majetku.

Jak již bylo dříve oznámeno, rozpočet Státního fondu bydlení na příští rok se má kvůli nedostatku peněz snížit z letošních 3,5 na 1,3 miliardy korun a fond již nebude příští rok uzavírat žádné nové smlouvy o podporu v programu Nový panel. Z něho se poskytují úrokové dotace na úvěry na opravy bytových domů, panelových i nepanelových.

Nečas informoval, že nadále zůstanou zachovány jen úvěry mladým na pořízení bydlení, dotace na výstavbu sociálních nájemních bytů, úvěry obcím na modernizaci bytového fondu a program na povodňové škody.

Program Nový panel je ale vlastníky domů, odborníky i mnohými politiky bez ohledu na jejich stranickou příslušnost velmi oceňován.  „Je programem jednoznačně úspěšným. My jsme tímto program opravili 330 tisíc bytů, vyvolali jsme investice 53 miliard korun,“ uvedla například loni ve Sněmovně Zdenka Horníková (ODS).

Letos fond přijímal žádostí o dotace z Nového panelu do 12. srpna, kdy vyčerpal na nové smlouvy peníze.