Loni bylo v průměru za jeden měsíc vyhlášeno 210 osobních bankrotů, v letošním roce to je zatím 472. V důsledku toho dosáhl počet vyhlášených bankrotů v letošním roce 150 procent stavu za celý loňský rok.

Od ledna 2008 bylo vyhlášeno 7 019 osobních bankrotů – z toho 3 778, tedy více než polovina, v letošním roce.

Tempo růstu návrhů by už mělo být stabilní

„Dosavadní vývoj návrhů na osobní bankrot naznačuje, že období velmi rychlých přírůstků by ale už mohlo skončit. Lze předpokládat, že počet osobních bankrotů se sice bude i nadále zvyšovat, ale tempo růstu bude víceméně stabilní,“ dodává Věra Kameníčková z CCB – Czech Credit Bureau.