Finanční úřady v roce 2009 vydaly 1,5 tisíc rozhodnutí o prominutí daňového nedoplatku na dani z příjmů fyzických osob, což je o 450 případů více než v roce 2008.

„Vzrostl počet poplatníků, u kterých by vymáháním daňového nedoplatku byla vážně ohrožena výživa daňového dlužníka nebo osob na jeho výživu odkázaných, případně by vymáhání vedlo k hospodářskému zániku daňového dlužníka,“ konstatuje se ve zprávě České daňové správy.

V posledním čtvrtletí roku 2009 činil přitom podíl pracujících osob pouze 46,8 % všech obyvatel ČR. Hlavní příčinou jsou podle daňové správy dopady hospodářské krize.

Nárůst bonusů na vyživované dítě

„Růst daňových bonusů potvrzuje fakt, že v Česku stoupá počet rodičů pečujících o dítě, kteří mají nízké příjmy,“ konstatuje zároveň daňová správa.  V roce 2009 vzrostl objem daňových bonusů na vyživované dítě, které správci daně poukazovali zaměstnavatelům, na 3,1 miliardy korun, což představuje meziroční přírůstek o 1,9 miliardy korun.

Zároveň meziročně klesl objem základu pro stanovení záloh na daň - tzv. superhrubá mzda - a současně vzrostl objem čerpaných daňových bonusů na vyživované dítě, o které se snížil odvod záloh na daň.