Společnost podle ČNB nezajistila podle rozhodnutí přiměřený výkon vnitřního auditu, nezavedla systém řízení rizik odpovídající činnosti obchodníka s cennými papíry, nezavedla dostatečné postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů, nesledovala dostatečně kapitálovou přiměřenost nebo nevedla řádně deník obchodníka s cennými papíry.

Proventus Finance podle ČNB již nyní nesmí poskytovat investiční služby a musí vydat zákazníkům jejich majetek. Do té doby bude společnost považována za obchodníka s cennými papíry a podléhá dohledu ČNB.

Společnosti PROVENTUS Finance považuje rozhodnutí ČNB podle jejího právního zástupce Radka Pokorného z advokátní kanceláře Pokorný, Wagner & spol. za nezákonné. "Budeme u soudu žádat o zrušení rozhodnutí a i o náhradu škody, která rozhodnutím vznikla," řekl.

Krok ČNB je podle Pokorného nepochopitelný i proto, že společnost nebyla nikdy předtím za celou dobu činnosti ze strany ČNB sankcionována. "Přesto, i když nebyly vůbec poškozeny zájmy ani majetek klientů, bylo první sankcí rovnou odejmutí licence," dodal.

Společnost Proventus Finance má sídlo v Praze. Podle loňské výroční zprávy je základní kapitál společnosti 30 milionů korun. Licenci obchodníka s cennými papíry získala společnost od Komise pro cenné papíry v únoru roku 2003.

Naposledy ČNB odejmula povolení k činnosti obchodníkovi s cennými papíry Afin Brokers, a to v prosinci 2006. K hlavním důvodům tehdy patřilo zejména porušování pravidel jednání ve vztahu k zákazníkům a nedostatečně vedená evidence zákaznického majetku.