Podle Martiny Štanclové z Fakultní Thomayerovy nemocnice by pomohlo, pokud by se cizinci, kteří mají pouze dlouhodobé povolení k pobytu (ne trvalé, ti se mohou pojistit jako občané ČR), mohli pojistit u státní zdravotní pojišťovny.

Sice od letošního roku u dlouhodobých pobytů nad 90 dní musejí cizinci předložit doklad o zaplaceném zdravotním pojištění uzavřené u subjektu, který je oprávněn provozovat tuto činnost na území ČR, nicméně je otázkou, jak bude probíhat kontrola.

Vyřeší si u nás nákladnou léčbu

„Cizinec si zaplatí základní pojištění cizinců na dobu svého pobytu, aby dostál zákonu a získal dlouhodobý pobyt. Ovšem zde není třeba lékařská prohlídka před uzavřením smlouvy, tudíž je klidně možné, že je již nemocen. Například s ledvinami, kdy je nutná pravidelná dialýza, nebo má rakovinu, potřebuje chemoterapii,“ upozorňuje Zuzana Krautová z Všeobecné fakultní nemocnice.

A protože nemocnice při vážném zhoršení stavu přijmout pacienta musí, zůstává podle ní otázkou, jak těmto pacientům sdělit, že se mají léčit doma, či že si tuto nákladnou léčbu musí v ČR platit sami, neboť to jejich pojistka nekryje. „Jenže proč by pacient odjížděl, když je zde legálně a má zde povolený pobyt na pět let?,“ ptá se Krautová.

Úhrady i na splátky

„Žádáme o vyjádření pojišťovny ještě během hospitalizace. Při odmítnutí hrazení nákladů požadujeme úhradu hotově od pacienta do ukončení léčby. Nemá-li celou dlužnou částku, uhradí zálohu a zbytek se sepíše a vytvoří se splátkový kalendář.

V případě ambulantního ošetření - pokud je faktura vrácena pojišťovnou neproplacená zpět, je dodatečně pacient vyzván na adresu, kterou uvedl v nemocnici. V opačném případě nám sdělí pojišťovna adresu na pojistné smlouvě,“ vysvětluje postup mluvčí FN Na Bulovce Jakub Hofmann.

Případ Vietnamky s TBC

Tak to například bylo s Vietnamkou, u které byla zjištěna TBC. Pojišťovna jí odmítla hradit z důvodů preexistence příznaků nemoci před uzavřením smlouvy, která byla uzavřena 14 dní před hospitalizací.

„Dvouměsíční hospitalizace byla hrazena postupně formou záloh. Celkově bylo uhrazeno 122 000 Kč,“ popisuje případ s dobrým koncem Hofmann.