„Cílem těchto kroků je zlevnění exekutorského řízení,“ uvedla to ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová. Náklady exekutorského řízení totiž často překračují vymáhanou částku. Například při dluhu 1008 korun musí dlužník zaplatit exekutorovi náklady na práci 3500 Kč a odměnu 3000 Kč.

V případě, že by odměnu exekutorovi nemohl zaplatit dlužník, protože nemá žádný majetek nebo zemřel, musí ji platit věřitel. I tady ale vyhláška počítá s polovinou dosavadní částky.

Novinkou je i to, že pokud dlužník zaplatí ještě před nařízením exekuce, odměna, kterou si exekutor účtuje, se sníží na 300 Kč. Odměnu lze snížit rovněž v dalších případech, například u sociálně slabých lidí.

Exekutory snížení odměn rozladilo. „Každý, kdo nedostane slevu, to požene k soudu a soudy budou zkoumat, jestli dlužník je opravdu sociální případ a zasluhuje slevu,“ prohlásil viceprezident Exekutorské komory Jiří Prošek.

Jen loni bylo v ČR nařízeno 718 tisíc exekucí, a kromě toho ještě více než 300 tisíc soudních výkonů rozhodnutí, tedy exekucí prováděných soudem.