Paroubek minulý týden na tiskové konferenci ČSSD prohlásil: "Máme zde ministerstvo financí a Českou národní banku, které podle našeho názoru velmi nedostatečně vykonávají dohled nad českými bankami. Stačí příklad: Česká národní banka čtyřikrát po sobě snížila sazby. A jak se chovají komerční banky? Vůbec tuto reakci České národní banky nepromítly do svého rozhodování. Bankovnictví se chová v zásadě jako kartel, banky mezi sebou nesoutěží, ale já věřím tomu, že se navzájem spíše pozorují, přizpůsobují své poplatky. Většina bank odvádí zisk do zahraničí."

Česká bankovní asociace (ČBA) ve svém tiskovém prohlášení uvádí, že „k otázce údajného kartelového jednání bank upozorňuje, že Evropská komise ve své studii o bankovních poplatcích zařadila Českou republiku do skupiny zemí s nejvíce konkurenčním prostředím, mj. mezi země jako Belgie, Finsko, či Nizozemí.“

K ceně úvěrů pro podniky asociace uvedla, že „za poslední rok došlo k jejímu poklesu o 13,95 %, a to i přes růst rizikových marží reagujících na zvyšující se počet nesplácených úvěrů. Průměrná úroveň úrokové sazby nových úvěrů nefinančním podnikům klesla v letošním lednu na 4,07 % a je dokonce na úrovni poloviny roku 2006.“

Zároveň ČBA tvrdí, že český bankovní sektor patří mezi nejvíce likvidní v Evropské unii, s tím, že zahraničním majitelům českých bank je odváděno zhruba 40 % zisků.

„O dobré práci regulátora (ČNB) svědčí fakt, že Česká republika je jednou z mála zemí v Evropě, kde stát nemusel bankovnímu sektoru pomáhat,“ uzavřela ČBA v reakci na  Paroubka.