Pro dámy žehlička a pro pány vrtačka zdarma! Zaplatíte stovku a uděláte si pěkný výlet autobusem spojený s obědem a prezentací výrobku, bez kterého se neobejdete. Sliby obchodníků lákajících na tzv. promo akce, znějí vesměs stejně.

 

Psychologické masáži spočívající v davovém zesměšnění jednotlivců podlehnou převážně starší lidé, kteří jsou lehce ovlivnitelní.Karel Křivánek, Občanská poradna Jihlava

 

Prodejci naženou lidi do velkého sálu, z něhož není víceméně kam odejít, a pokud nátlaku podlehnete, ne jen že koupíte značně předraženou věc, ale ještě se můžete dostat do finančních problémů, protože jste si na místě půjčili. Často se dostanete do takové pasti, že už později nemůžete od smlouvy odstoupit.

Zesměšní jednotlivce před davem

„Psychologické masáži spočívající v davovém zesměšnění jednotlivců, kteří nechtějí podepsat určitý dokument, podlehnou převážně starší lidé, kteří jsou lehce ovlivnitelní,“ zdůrazňuje Karel Křivánek z jihlavské občanské poradny.

To se přesně stalo například paní Evě (65), která se zúčastnila předváděcí akce „Zdravější život seniorů“, kde prodejce nabízel „všelék“ proti všem nemocem. Podle letáčku se mělo jednat o přípravky pro podporu zdraví.

Akce trvala od devíti do tří hodin, účastníci dostali pouze skleničku vody, původně slibovaný oběd byl zrušen z technických důvodů. Prodávající si pozval tuto paní na pódium, a když nechtěla, požádal ostatní, aby ji doprovodili potleskem.

Všelék a hrnce k tomu

Prodejce jí začal vysvětlovat účinky léku ve spojení s jejími nemocemi. Pokud by si paní lék za 18 tisíc korun koupila, přidal by jí jako dárek „kvalitní“ hrnce a vysavač v hodnotě 30 tisíc korun.

 

Paní Eva si neváží svého zdraví, tohle je její poslední návštěva. Zatleskejte jí.Prodejce, který nabízel zázračný všelék

 

Paní prodejce zprvu odmítla, proto se tedy obrátil do publika se slovy: „Paní Eva si neváží svého zdraví, tohle je její poslední návštěva. Zatleskejte jí.“ Po tomto výstupu paní podepsala kupní smlouvu. Jelikož neměla dost peněz, uzavřela na místě ještě i smlouvu úvěrovou.

Získala tedy „všelék“, hrnce a vysavač. Až doma zjistila, že by podobné hrnce v klasickém obchodě koupila za pětistovku a vysavač za osm set korun.

Rozhodla se odstoupit od kupní a úvěrové smlouvy. V tomto případě měla štěstí: stihla čtrnáctidenní lhůtu pro odstoupení bez sankcí podle Občanského zákoníku a obě firmy to akceptovaly. Ne vždy to však tak dobře dopadne.

Za normálních okolností při uzavírání smluv mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele platí možnost odstoupení od smlouvy do 14 dní od jejího podpisu bez sankce.

Právní souvislosti

Pokud na tuto možnost prodávající písemně neupozornil, pak se lhůta na odstoupení dokonce prodlužuje na jeden rok od uzavření smlouvy.

Tuto skutečnost však někteří prodejci lstivě obcházejí tím, že sdělí lidem, že potřebují podepsat dovoz zboží až do domu, ale zákazníci ve skutečnosti podepisují podvodně podsunutý dodatek ke smlouvě, kde stvrzují svým podpisem, že si sjednali návštěvu domů.

Tím pádem se jedná o jimi vyžádanou návštěvu a nelze od smlouvy následně odstoupit.

Časté je i podepisování prázdných dokumentů, které jsou prezentovány jako seznamy účastníků – lidé to podepíší, ale organizátoři propagačních akcí si tam potom dopíší závazek k úhradě určitého výrobku či poskytnutí služby. Při případném zájezdu si také zjistěte, zda v dané „restauraci“ či sálu není uvedeno, že je to sídlo prodejní organizace.

„Jestliže to není uvedeno hned u vchodu, klidně se zeptejte, případně si to dejte i potvrdit, máte na to ze zákona právo,“ radí děčínská poradna. Podle ní je to poslední dobou totiž populární trik, jak obelstít kupující.

Pokud by to sídlo skutečně bylo, pak platí pravidla, jako byste dané zboží kupovali v normální prodejně - nemohli byste následně od smlouvy odstoupit.

Polovina akcí bývá podfuk

Prodejci také záměrně předávají kupujícím špatně čitelné kopie smluv, všeobecné podmínky psané miniaturním písmem, tlačí k podpisu úvěrové smlouvy přímo na místě akce, aby lidé neměli čas si dokumenty podrobně prostudovat.

Pokud se předváděcí akce konají v zahraničí, pak prodejci nezřídka vyvíjejí nátlak na podpis smlouvy ve spojení s návratem domů. Často také záměrně uvádějí mylné nebo neúplné informace o výrobku, odpovědnosti za vadu či o ceně.

Česká obchodní inspekce, která si vzala na mušku téměř stovku předváděcích akcí, pořádaných během loňských deseti měsíců v Libereckém a Ústeckém kraji, zjistila závažné nedostatky hned u poloviny z nich.