Finanční úřady totiž těsně před blížícím se 31. březnem prodlouží úřední hodiny a ve vybraných obcích zřídí mobilní kontaktní místa. Oznámila to Česká daňová správa. Kvůli daňovému přiznání si tak nemusíte brát volno a na úřad můžete zajít po skončení běžné pracovní doby. Ten, kdo přiznání už podal, však přesto udělal lépe.

"Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2009 nejpozději do 31. března letošního roku a rozhodnou se odevzdat daňové přiznání osobně na finančním úřadě, mohou od 22. – 26. března využít rozšířené úřední hodiny podatelen finančních úřadů, které budou v uvedených dnech otevřeny každý den do 18.00 hodin," konstatuje daňová správa.

Finanční úřady v sídlech okresů budou navíc otevřeny i v sobotu 27. března, a to od 8.00 do 12.00 hodin.

Ve dnech 29. – 31. března budou podatelny všech finančních úřadů otevřeny do 18.00 hodin.

Pracovníci české daňové správy budou navíc vyjíždět do vybraných obcí, aby prostřednictvím kontaktních míst usnadnili daňovým poplatníkům podání daňových přiznaní, zejména k dani z příjmů fyzických osob.

Jedná se především o obce s pověřeným obecním úřadem, jejichž starostové projeví o tuto službu zájem. Seznam obcí, včetně bližších informací o dnech, místě a hodinách, ve kterých budou kontaktní místa v obcích zřízena, je zveřejněn na hlavní stránce internetových stránkách české daňové správy a na vývěskách jednotlivých finančních úřadů.

Formulář z počítače 

Poplatníci, kteří nechtějí zaslat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob elektronicky, ale nedostal se na ně růžový formulář, mohou využít interaktivního formuláře, který je možné na počítači vyplnit, vytisknout a doručit na místně příslušný finanční úřad. Formulář najdete na webu České daňové správy.

Elektronická podání můžete udělat zde.