OTÁZKA: V roce 2009 jsem si na několik smluv o dílo vydělala jako lektor a hodnotitel projektů 51 000 Kč. Zadavatel je nezdanil. Musím já a jak?

ODPOVĚĎ: V případě smlouvy o dílo existují tři možnosti. O závislou činnost podle § 6 zákona jde tehdy, jestliže předmětem smlouvy není ve skutečnosti zhotovení díla, ale druh práce, místo výkonu práce, den nástupu práce, zkušební doba apod. Tedy náležitosti, které jsou předmětem pracovněprávního vztahu, kde je poplatník při výkonu práce povinen dbát příkazů plátce.

Kdy jde o příjem podle § 7 zákona? Jedná-li se skutečně o zhotovení díla. Podmínkou je ovšem to, že máte k vykonávané činnosti příslušné oprávnění nebo povolení (živnostenský list nebo splňujete podmínky pro výkon činnosti advokáta apod).

Pouhá skutečnost, že jste uzavřela tuto smlouvu, je sama o sobě v tomto ohledu zcela nepodstatná.

Pokud se nejedná o závislou činnost a nemáte živnostenský list, příjmy budete zdaňovat v rámci ostatních příjmů podle § 10 zákona. Jestliže hodláte v této činnosti pokračovat i nadále, doporučuji, abyste si pořídila živnostenské oprávnění a vyvarovala se nebezpečí neoprávněného podnikání.

ĆTĚTE DÁLE vše o daních z příjmů