Chtěli toho do nákladů uplatnit až moc a nedali si přitom pozor na zjevný rozpor v dokladech. Finanční úředníci firmě doměřili přes půl miliónů korun na základě tzv. pomůcek, tedy odhadu, o kolik byl stát nejspíš ukrácen.

Vše přitom vypadalo tak jednoduše do doby, než přišla kontrola.

Firma pořídila větší množství ojetých vozů ze zahraničí a tento nákup uplatnila do nákladů ve zdaňovacích obdobích 2006 a 2007.

„Jednotlivé položky byly ale zaúčtovány do nákladů na základě kupních smluv, na kterých byly jako prodávající uvedeny tuzemské osoby. Zároveň však byly do nákladů zaúčtovány výdajové pokladní doklady na úhradu správních poplatků při dovozu motorového vozidla ze zahraničí,“ konstatuje ve zprávě o tomto nálezu Česká daňová správa.

 

Bylo zřejmé, že vozidla byla nakoupena převážně v zahraničí a poté byly sepsány fiktivní kupní smlouvy, ve kterých byly jako prodávající uvedeny tuzemské osoby.Česká daňová správa z nálezů Finančních úřadů

 

Finanční úředníci vyslýchali, podnikatelé "pálili" účetní knihy

Údajní tuzemští prodávající, uvedení na kupních smlouvách, nebyli nalezeni ani v evidenci vozidel jako provozovatelé těchto vozidel. Vyšlo najevo, že auta byla nejprve evidována v zahraničí. Následně finanční úřad začal vyslýchat lidi, kteří měli podle kupních smluv prodat vozidla kontrolované firmě. Ukázalo se, že z Česka nikdo této společnosti auta neprodal.

„Bylo zřejmé, že vozidla byla nakoupena převážně v zahraničí a poté byly sepsány fiktivní kupní smlouvy, ve kterých byly jako prodávající uvedeny tuzemské osoby,“ konstatuje Česká daňová správa.

Podnikatelé, kteří už nevěděli kudy kam, záhy berňáku oznámili poškození veškerých účetních dokladů a účetních knih.

Doměření daně podle pomůcek

Daňovou povinnost tedy nešlo stanovit dokazováním, proto finanční úřad přistoupil k určení daní za použití tzv. pomůcek. To znamená, že se podívá na podobné transakce u obdobných, oborově příbuzných podniků, a z toho odhadne, o kolik stát na daních přišel. Za obě zdaňovací období musí firma doplatit 568 tisíc korun.

VYUŽIJTE Daňové kalkulačky, formuláře a výdajové paušály