V záložnách má nyní peníze více než 40 tisíc klientů a jejich počet pozvolna roste, a to i přesto, že Češi jsou, co se týče svých osobních financí, značně konzervativní. Zatímco před deseti lety činila průměrná částka na jednom spořícím účtu v záložnách necelých 90 tisíc korun, dnes je to kolem 324 tisíc korun.

„U bank končí úrokové sazby u spořících účtů na třech procentech. Vybrané záložny dokáží nabídnout roční zhodnocení dokonce vyšší než pět procent. U krátkodobých vkladů, šest měsíců, 12 měsíců, nabízejí záložny úrokové sazby vyšší v průměru o 1,5 %; u dlouhodobých vkladů na dva roky o 3 %,“ řekl Právu Tomáš Chrobák z WPB Capital.

Služby jako u bank

Kromě standardních spořících a úvěrových produktů poskytují nejvýznamnější kampeličky služby, na něž jsou klienti zvyklí spíše z bank. I u záložny si už můžete založit běžný účet bez poplatků za transakce a vedení konta nebo využívat internetové bankovnictví, telebanking.

Příkladem je Fio, které si v tomto ohledu získává mezi klienty pozitivní reference, soudě podle odborných recenzí i reakcí čtenářů Novinek.

Záložny se většinou úzce specializují na vkladové a úvěrové produkty. Proti bankám nabízejí platební styk pouze jako doplněk a podporu ke vkladovým a úvěrovým účtům. Právě specializace služeb a eliminace platebního styku umožňují záložnám značnou redukci provozních a marketingových nákladů.

„Záložny jsou proti bankám odkázány především na vklady. Záložna nemůže být emitentem podřízeného dluhopisu a nesmí nabýt pohledávku vázanou podmínkou podřízenosti za jinou úvěrovou nebo finanční institucí,“ vysvětluje Chrobák.

Zajištění se má zvýšit

Vklady včetně výnosových úroků v záložnách jsou ze zákona pojištěny u Fondu pojištění vkladů a podléhají stejnému režimu ochrany vkladů, jako je tomu u bank. Klientské vklady jsou pojištěny na 100 %, a to až do 50 tisíc eur.

V roce 2011 by mělo dojít v souladu s novou směrnicí EU k dvojnásobnému zvýšení pojištění bankovních vkladů na 100 tisíc eur. V prosinci 2009 to schválila vláda ČR a nyní se čeká na vyjádření parlamentu a prezidenta ČR.