Až dosud k včasném zaplacení daně stačilo, když poplatník v den splatnosti kterékoli daně uhradil daň v hotovosti daňovou složenkou či poštovní poukázkou na poště, anebo dal příkaz k bezhotovostní úhradě tak, aby banka stačila týž den odepsat peníze z jeho účtu. Nezáleželo tedy, kdy finanční úřad peníze obdržel. Například takto uhradit daň z příjmu za rok 2008 stačilo 31. března letošního roku

Od listopadu letošního roku se ale jako den zaplacení daně chápe den, kdy je daň finančnímu úřadu skutečně zaplacena. „Pro řádné zaplacení daní je tak třeba počítat i s časem, který budou peněžní ústavy potřebovat na převedení příslušné částky,“ uvádí ministerstvo financí na svých webových stránkách.

V praxi to znamená, že například při bezhotovostním platebním příkazu dojde k úhradě daně do druhého pracovního dne. Například poplatník daně z nemovitostí, jehož daňová povinnost činí za rok 2009 více než 5000 korun a který má povinnost zaplatit druhou splátku daně do pondělí 30. listopadu, musí daň platebním příkazem zaplatit nejpozději v pátek 27. listopadu. Při platbě daní v hotovosti poštovní poukázkou či daňovou složenkou je třeba počítat s ještě větším časovým předstihem.

Při platbách hotovosti na pokladně finančního úřadu se nic nemění - daň stačí zaplatit v den její splatnosti. Opožděné zaplacení daní, nejde-li o vysokou částku, však poplatníka nijak nezruinuje. Úrok z prodlení totiž činí v současné době 15,25 procenta ročně, což je menší úrok než u většiny spotřebitelských úvěrů. Například zpoždění platby daně ve výši 10 000 korun představuje úrok asi 4 koruny denně. Finanční úřad navíc úrok z prodlení nepředepíše, pokud u jednorázových daní nepřesáhne 200 korun ročně.