"Zaměstnanci budou mít teď více příležitostí,“ tvrdí Michael Peer z KPMG. Podle něho jsou nyní firmy v tlaku nákladů a proto z podniků odcházejí zaměstnanci, kteří se na odhalování podvodů specializují. "Lidé se obávají, že nedostanou takové odměny, na jaké byli zvyklí. Řeknou si, že prostě na ně mají nárok a to je může svádět k podvodům.“

U pěti firem odhalena machinace za více než 50 tisíc eur

Podle Peera je podvodné jednání ve středoevropském a východoevropském automobilovém průmyslu celkem běžným jevem, který firmy stojí nemalé peníze.

Z celkového počtu 25 dotázaných společností působících v automobilovém průmyslu ve střední a východní Evropě jich pět, tedy 20 procent, uvedlo, že v uplynulém roce zaznamenaly případy podvodného jednání převyšující 50 000 eur. Z celkového počtu společností, které přiznaly výskyt podvodného jednání, 40 procent toto jednání zaznamenalo na více úrovních, tj. na úrovni vedení, zaměstnanců nebo externích subjektů.

Nejvíce se fixluje v nákupu

Překvapivé však bylo, že žádná ze společností neuvedla jako oblast, v níž k podvodnému jednání došlo, účetní ani nákupní oddělení. Z jiných studií většinou vyplývá, že jedním z nejčastějších pachatelů podvodného jednání je právě finanční oddělení, a ze zkušeností KPMG lze vyvodit, že k rafinovaným podvodům, které často souvisí se střetem zájmů, dochází v oddělení nákupu.

Dále 40 procent postižených firem uvedlo jako interní oblast, v níž k podvodnému jednání došlo, výrobu a skladování. To odpovídá skutečnosti, že automobilové odvětví pracuje s drahými materiály, a bývá tedy terčem nepeněžních majetkových zpronevěr, týkajících se například zásob.