Polovina zbankrotovaných s. r. o. měla jen jednoho vlastníka. Vyplývá to z analýzy společnosti Czech Credit Bureau. Od ledna 2004 do srpna 2009 byl vyhlášen bankrot u 4588 společností s ručením omezeným. Z tohoto mělo v roce vyhlášení bankrotu jediného vlastníka v průměru 47 procent firem. Přitom podíl společností s ručením omezeným s jediným vlastníkem se postupně zvyšuje. Zatímco v roce 2004 tento podíl činil 35 procent, letos již dosáhl 43 procent.

Celkem bylo v prvním pololetí letošního roku v Česku podáno 4021 insolvenčních návrhů, tj. v meziročním srovnání o téměř 60 % více.

Šance pro dlužníky

Novela zákona zároveň mění pravidla insolvenčního řízení.

"Právnické a fyzické podnikající osoby nemají v případě předlužení nadále povinnost podat na sebe insolvenční návrh. Tímto krokem se má předejít podání insolvenčního návrhu v těch případech, kdy dlužník sice má více věřitelů a jeho závazky převyšují hodnotu jeho majetku, ale podnik dlužníka přitom generuje dostatečné cash flow umožňující překonat krizový stav jinými způsoby," vysvětluje advokát Dušan Sedláček.

Dalšími změnami jsou zrušení soudního poplatku ve výši 50 tisíc korun za podání návrhu na povolení moratoria a koncentrace insolvenčního řízení u společností tvořících koncern u stejného soudce a stejného insolvenčního správce.