Co je rezistence?

Úroveň rezistence se obvykle nachází nad současnou cenou. Jde o cenovou úroveň, nad kterou se finanční instrument (ropa, akcie, euro,…) po určitou časovou dobu u vzestupného trendu nemůže dostat. Je to hladina, u které se cena při svém pohybu nahoru obvykle na chvíli zastaví. Pak se od ní buď odrazí zpátky směrem dolů, nebo ji prorazí a pokračuje v růstu. Jde o cenovou úroveň, na které se obvykle nachází hodně prodávajících, a proto ji cena při svém pohybu nahoru nemůže jen tak lehce překonat.

U rostoucího trendu se časem dostaneme do bodu, kde kupující už nechtějí kupovat, protože je cena příliš vysoko a naopak přicházejí prodávající ochotni za vyšší cenu prodat. Trend se proto zastaví a někdy, jak již bylo zmíněno výše v textu, i otočí směrem dolů.

Support; Rezistence

Ukázka supportu; rezistence

FOTO: http://bossa.cz/cs/

 

Co je support? (podpěra)

Úroveň supportu se obvykle nachází u klesajícího trendu pod současnou cenou. Je to úroveň, od které se cena při poklesu buď odrazí směrem nahoru, nebo se u ní alespoň na chvíli zastaví před dalším pádem. Obvykle je cena instrumentu už tak nízko, že přichází na trh hodně kupujících, kteří jsou ochotni za tuto nízkou cenu nakupovat, a proto se cena aktiva při poklesu na úrovni supportu na chvíli zastaví. Z této logiky vyplývá název této cenové úrovně, a to podpěra (anglicky support).

U klesajícího trendu se časem dostaneme do bodu, kde prodávající už nechtějí prodávat, protože je cena příliš nízko a naopak přicházejí kupující ochotni za nižší cenu nakupovat. Trend se proto zastaví a někdy, jak již bylo zmíněno výše v textu, i otočí směrem nahoru.

Shrneme si to

Ceny se obyčejně u linií supportu a rezistence na chvíli zastaví a buď je prorazí, nebo se od nich odrazí a cena se začne vyvíjet opačným směrem.

Hladina rezistence se může v průběhu času stát supportem a naopak. Čím vícekrát se cena k  hladině supportu /rezistence vrátí, tím jde o významnější (důležitější) cenovou hladinu. Zakreslení úrovní supportů a rezistencí je individuální.

Více o tom, jak používat úrovně supportů a rezistencí v praxi vám prozradí následující video.

Video

Supporty a Rezistence