„Česká populace stárne, o tom nemůže být pochyb. Dnes činí podíl Čechů nad 60 let na celkové populaci 22 procent, v roce 2030 to však má být již 30 procent,“ vysvětluje očekávaný demografický vývoj Jiří Rusnok, předseda představenstva ING Penzijního fondu. A s poklesem počtu ekonomicky aktivních lidí na celkové populaci pak bude stále obtížnější najít ve státním rozpočtu dostatek prostředků na výplatu penzí. Tomu má předejít nový penzijní systém, který bude od roku 2013 postaven nejen na státní podpoře v ekonomicky neaktivním věku, ale mnohem více do něj budou zapojeny soukromé formy spoření na důchod.

I. pilíř – státní důchod

V prvním pilíři nalezneme státní penze, na které povinně odvádíme příspěvky z našich výdělků spolu s příspěvkem zaměstnavatele. Tyto odvody činí dohromady 28 % z hrubé mzdy. Pokud se však rozhodneme vstoupit do druhého pilíře, sníží se nám sice výplata státních důchodů (maximálně však o 15 procent), zároveň však nebudeme tolik závislí na příjmech od státu. Pokud se rozhodneme zůstat pouze v prvním pilíři, výše nově přiznávaných státních důchodů se nemění.

II. pilíř – důchodové fondy

Od 1. ledna 2013 vznikne v našem penzijním systému tzv. druhý pilíř, který bude zcela dobrovolný, rozhodnutí do něj vstoupit bude ale zároveň nevratné. Systém spočívá v individuálním rozhodnutí k převedení 3 % z prvního pilíře za podmínky, že k nim přidáme 2 % z vlastního příspěvku z hrubé mzdy na individuální účet účastníka (tzv. opt-out). Před dovršením 35 let věku účastníka je možné vstoupit kdykoliv.

Pro starší 35 let je možné vstoupit v předpokládané lhůtě do 30. června 2013. Druhý pilíř je bez státních příspěvků, daňových úlev, příspěvků zaměstnavatele, jednorázových vkladů, možnosti výběru až poloviny prostředků po 15 letech, i bez garance nezáporného zhodnocení. Zároveň však nabídne čtyři důchodové fondy, které jsou dány zákonem: konzervativní fond, fond státních dluhopisů, vyvážený fond a dynamický fond. V závislosti na povaze fondu pak můžeme dosáhnout na vyšší výnosy.

Dynamičtější fond je rizikovější, ale nabízí zajímavější výnosy, konzervativnější je pak méně rizikový, ale také vynáší méně. Je důležité poznamenat, že v případě úmrtí účastníka ve spořící fázi, veškeré naspořené a zhodnocené prostředky se stávají předmětem dědictví. Z tohoto pilíře pak bude možné čerpat doživotní starobní důchod, doživotní starobní důchod se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po dobu 3 let, starobní důchod na 20 let nebo sirotčí důchod na dobu pěti let.

III. pilíř – doplňkové penzijní spoření

Třetí pilíř nabízí hlavně doplňkové spoření (modifikované pokračování stávajícího dobrovolného penzijního připojištění se státním příspěvkem). Transformovaný fond vznikne ze současných penzijních fondů a bude nadále spravovat penzijní připojištění v současné podobě, tedy s garancí návratnosti vložených prostředků, upraveným státním příspěvkem i příspěvkem zaměstnavatele, výší daňového odpočtu, výsluhovou penzí atd.

Penzijní připojištění v této podobě je možné si sjednat do konce listopadu 2012. Od ledna příštího roku jsou další možností nové účastnické fondy – konzervativní fond, příp. jiné účastnické fondy. Fondy budou se státním příspěvkem, daňovými úlevami, možností příspěvku zaměstnavatele, ale bez garance návratnosti vložených prostředků a bez výsluhové penze.

Penzijní společnosti

Od nového roku se stávající penzijní fondy změní na penzijní společnosti a budou nabízet produkty druhého a třetího pilíře. Setkáme se zde tedy s důchodovými fondy (II. pilíř), penzijním připojištěním (v rámci transformovaných fondů) a doplňkovým penzijním spořením (nabídka nových účastnických fondů).

Vznik penzijních společností:

I. Pilíř:

 • stávající státní systém důchodového zabezpečení
 • průběžné financování
 • zaměstnavatel i zaměstnanci platí povinné odvody na důchodové pojištění do společného státního důchodového účtu v celkové výši 28%
 • z tohoto účtu jsou vypláceny státní důchody

II. Pilíř:

 • nově vznikající důchodové spoření v důchodových fondech penzijních společností
 • individuální dobrovolné rozhodnutí převést 3% z I. pilíře + další 2% z hrubé mzdy na individuální účet účastníka
 • lidé starší 35 let mohou vstoupit pravděpodobně jen do konce června 2013 před dovršením 35 let možno vstoupit kdykoliv

III. Pilíř:

 • Doplňkové penzijní spoření
 • modifikované pokračování dnešního dobrovolného penzijního připojištění se státním příspěvkem
 • transformovaný fond vznikne ze současných penzijních fondů a bude v něm zachováno penzijní připojištění
 • nové účastnické fondy budou nabízet různé investiční strategie v rámci doplňkového penzijního spoření