Hlavní obsah

Ženy v Unii mají o 15 procent menší platy než muži

Ženy v Evropské unii vydělávají asi o 15 procent méně než muži a obsazují méně vedoucích pozic, i když nad svými mužskými kolegy v průměru vyčnívají co do stupně dosaženého vzdělání. Vyplývá to z zprávy Evropské komise, která zároveň konstatuje, že situace ohledně rovnosti výdělků mužů a žen se v unii za posledních deset let příliš nezlepšila.

Ženy v Unii mají o 15 procent menší platy než muži

Porovnání hrubých hodinových mezd mužů a žen ukazuje, že zatímco v roce 1995 byl rozdíl mezi pohlavími 17 procent, nyní je to o dvě procenta méně. "Nic nenaznačuje, že by se tento rozdíl nějakým zásadnějším způsobem srovnával," uvádí se ve zprávě EK.

Největší platové rozdíly panují v rámci unie na Kypru a v Estonsku, kde ženy vydělávají v průměru o čtvrtinu méně než muži. V závěsu za nimi je Slovensko s 24procentním rozdílem, o pětinu méně vydělávají ženy v České republice. Naopak nejrovnější podmínky jsou na Maltě, kde je platový rozdíl mezi pohlavími pouze čtyři procenta.

"Dívky dosahují ve škole lepších výsledků než chlapci a také více žen než mužů vstupuje na trh práce s univerzitním diplomem, ale v jejich odměňování zůstává 15procentní rozdíl. To je absurdní situace a je třeba ji změnit," uvedl evropský komisař Vladimír Špidla.

Komise univerzální řešení diskriminace nemá

Pro boj s platovou diskriminací podle pohlaví komise zatím příliš konkrétních kroků nenavrhuje. Chce hlavně, aby se zlepšilo používání současných právních předpisů a aby státy zásadu rovného odměňování prosazovaly přímo u zaměstnavatelů. Platová rovnost by měla být samozřejmou podmínkou i pro zadávání zakázek při veřejných soutěžích.

Ženám se v EU platí v zaměstnání méně, i když podle posledních statistik tvoří téměř 60 procent absolventů vysokých škol. Platovou nerovnost způsobuje to, že ženy zastávají méně vedoucích pozic s lepším finančním ohodnocením. Navíc ženy, i ty s velice dobrou kvalifikací, stále výrazně převažují v oblastech, kde jsou nižší platy, jako je školství, zdravotnictví či sociální péče, a častěji pracují na částečný úvazek.

Zaměstnavatelé ženy podceňují

Podle komise stále trvá situace, že zaměstnavatelé mají tendenci schopnosti žen hodnotit méně než schopnosti mužů. "Pracovní místa vyžadující podobnou kvalifikaci a zkušenosti zpravidla bývají placena méně, jsou-li doménou spíše žen. V některých zemích kupříkladu vydělávají chůvy méně než automechanici, pokladní v supermarketu méně než skladníci, zdravotní sestry méně než příslušníci policie," uvádí její zpráva.

Na to, že ženy své kariéry nebudují tak soustavně a rychle jako muži, má vliv i to, že v převážné většině případů zůstávají doma s dětmi. "Rodičovství soustavně snižuje míru zaměstnanosti u žen, ale nikoli u mužů. Výsledkem je, že pracovní kariéra žen je nesouvislejší, pomalejší a kratší, a tím pádem také finančně nevýhodnější," uvádí zpráva.

Evropská sdružení zaměstnavatelů opakují, že přímá diskriminace v zaměstnání už prakticky neexistuje. Podle nich jsou evropské statistiky příliš obecné a teprve detailní analýza situace v jednotlivých zemích a oborech by naznačila, co konkrétně za čísly stojí.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků