Hlavní obsah

Přiznání k dani z nemovitostí do 31. ledna

Někteří vlastníci nemovitostí jako domů, bytů, chat apod. musí do čtvrtka 31. ledna podat přiznání k dani z nemovitostí.

Přiznání k dani z nemovitostí do 31. ledna

Přiznání se ale týká jen těch majitelů, kteří přiznání dosud nepodali, anebo když došlo ke změnám v osobě poplatníka či okolností důležitých pro vyměření daně, například u staveb ke zvětšení výměry zastavěné plochy. Při změnách stačí podat jen dílčí daňové přiznání.

Ke změnám, kvůli kterým se nemusí vůbec podávat přiznání, patří změna koeficientů sloužících k výpočtu daně. Tyto koeficienty se změnily od ledna 2008 pro malé obce do 600 obyvatel, a to pro výpočet daně ze staveb a stavebních pozemků. Jejich obyvatelé tedy nemusí kvůli tomu podávat přiznání. Přiznání se nepodává ani při změně průměrné ceny půdy přiřazené k jednotlivým katastrálním územím.

Při prodeji či darování nemovitostí v loňském roce se mohlo stát, že sice vklad do katastru byl loni podán, ale úřad o něm rozhodne až po 1. lednu 2008. V takovém případě nový vlastník podá přiznání nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad. Přiznání se podá za letošní rok. Obdobně se postupuje u zděděné nemovitosti, kdy dědické řízení sice začalo loni, ale bude ukončeno až letos.

Kdo zateplí dům, nemusí platit daň

Přiznání je nutné podat i tehdy, pokud někdo má podle zákona o dani z nemovitostí (č. 338/1992 Sb.) nárok na osvobození od daně a chce ho uplatnit. To může být v současné době velmi aktuální pro mnoho vlastníků, kteří svou nemovitost zateplili nebo přešli na ekologický způsob vytápění. Mohou být osvobozeni od daně na dobu pěti let od roku následujícího po provedení změny. Tuto výhodu si stále řada vlastníků neuvědomuje a dává tak zbytečně peníze státu. U zateplení je ale nezbytnou podmínkou, že na stavební úpravy bylo vydáno stavební povolení. U vytápění se musí přejít z pevných paliv na zdroje solární, větrné, geotermální či na biomasu.

Přiznání se podává finančnímu úřadu, v jehož obvodu leží příslušná nemovitost. Nepřesáhne-li daň pět tisíc korun, hradí se celá do 31. května.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků