"Provozní zisk meziročně vzrostl téměř o 20 procent s celkovými výnosy nad 10 procent a klientské úvěry se zvýšily o téměř 20 procent. Za celý rok 2006 předpokládáme meziroční zvýšení zisku o více než 10 procent," řekl generální ředitel České spořitelny Jack Stack.

Na dosaženém objemu zisku ČS se zejména podílí rostoucí provozní zisk, který se ve srovnání se stejným obdobím loňského roku zvýšil o výrazných 19,3 procenta na 11 mld. Kč.

ČS roste zisk díky vysokému objemu poskytnutých hypoték

Zásluhu na výrazném navyšování provozního zisku má především nárůst objemu úvěrů, a to jak občanům, tak komerčním klientům, stejně jako vysoký nárůst vkladů, uvádí ČS. Podíl úvěrů občanům dosáhl hranice 50 procent na celkovém objemu všech poskytnutých úvěrů. Rostou zejména hypoteční úvěry občanům, které se zvýšily o 42,4 procenta na 72,92 mld. Kč. Významně se zvýšily i objemy spotřebitelských úvěrů občanům, a to o 22,7 procenta na 44,01 mld. Kč.

Úvěry malým a středním podnikům se zvýšily o 17,1 procenta na 38,76 mld. Kč. Úvěry velkým korporacím dosáhly 48,91 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 7,6 procenta.

Objem hypoték překonal v průběhu třetího čtvrtletí 2006 hranici 100 mld. Kč a dosáhl výše 105,06 mld. Kč, což představuje růst o 45,6 procenta ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

Rostou i příjmy z poplatků a provizí

Příjmy z poplatků a provizí vzrostly bance o 3,3 procenta a dosáhly výše 6,74 mld. Kč. Hlavním zdrojem příjmů z poplatků jsou platební transakce. Klienti ČS denně realizují v průměru 1,2, miliónů plateb. Nejvýrazněji rostou ČS provize z investování do podílových fondů, za správu aktiv a brokerské poplatky. Výnosy z pojišťovnictví vzrostly o 51,7 procenta na 0,27 mld. Kč.

Vzrostl i objemu vkladů občanů, a to o devět procent na 403,20 mld. Kč, zejména na sporožirových účtech, vkladech stavebního spoření a úložkách penzijního připojištění.

Zvyšuje se počet platebních operací i karet

K 30. září 2006 počet klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 činil 1,08 miliónu, což přestavuje nárůst za posledních 12 měsíců o 14 procent, počet provedených transakcí vzrostl meziročně o 62,9 procenta na 10,9 miliónu ve třetím čtvrtletí roku 2006.

Celkový počet vydaných platebních karet dosáhl výše 3,05 miliónu kusů (nárůst o šest procent), největší zásluhu na růstu počtu karet mají karty kreditní, jejich počet se v meziročním srovnání zvýšil o 42,6 procenta na téměř 417 tisíc, objem úvěrů poskytnutých jejich prostřednictvím k 30. září 2006 činil 2,33 mld. Kč.

Česká spořitelna loni zvýšila zisk meziročně o 12,3 procenta na rekordních 9,13 miliardy korun. [celá zpráva]

Skupina ČS měla ke konci září 5,3 miliónu klientů, meziročně se počet snížil přibližně o 43 tisíc. Banka meziročně snížila počet zaměstnanců o 370 osob na 10 720 lidí.

Rakouská Erste Bank Sparkassen, většinový vlastník České spořitelny, zvýšila za tři čtvrtletí zisk o 28 procent na 649,3 miliónu eur (asi 18,4 miliardy Kč). Skupina Erste Bank má více než 15 miliónů zákazníků a zaměstnává přes 36 tisíc lidí, z toho téměř dvě třetiny mimo Rakousko.