Rozdíly ve mzdách mužů a žen vyplývají podle ČSÚ z mnoha příčin, často zcela objektivních. Ženy mají podle analýzy menší počet odpracovaných hodin než muži v důsledku péče o děti nebo jiné nemocné členy rodiny apod. Ženy také více pracují na částečný úvazek, a také mají menší počet přesčasových hodin, které jsou placeny zvýhodněnou sazbou, většinou o čtvrtinu vyšší než je mzda za normální pracovní dobu.

Rozdíly v odměňování žen a mužů jsou i proto, že ženy a muži pracují v jiných odvětvích, studují jiné obory vzdělání a obsazují jiná pracovní místa než muži.

Průměrné mzdy mužů a žen v jednotlivých letech v Kč za měsíc 
rok 1996 1997 1998 1999 2000
průměrné mzdy mužů 12245 14166 15323 16109 17251
průměrné mzdy žen 9 449 10730 11036 11793 12641
poměr mezd žen k mzdám mužů v % 77,2 75,7 72,0 73,2 73,3

Velké mzdy pobírají např. top-manažeři silných hospodářských podniků, a je třeba říci, že do této "elity" se v ČR mnoho žen nedostane a zůstává doménou mužů. Muži jsou také více zastoupeni mezi zákonodárci, vedoucími a řídícími pracovníky, což potom má významný vliv na to, že muži mají vyšší mzdy. Zhruba 8,1 procenta mužů mělo v roce 2005 mzdy vyšší než 40 000 Kč a v tom 4,6 procenta mělo mzdu vyšší než 50 000 Kč, u žen to bylo jen 2,7 procenta, resp. 1,3 procenta.

Je jasně patrné, že v oblasti nejvyšších mezd je situace pro ženy nejhorší, v odvětvích, kde se bere nejvyšší mzda, ženy pobíraly jen 68,8  procenta mzdy mužů. Naopak nejmenší rozdíly jsou v oblasti středních mezd -mzda žen je na úrovni 81,1 procenta mzdy mužů.

Průměrné mzdy mužů a žen v jednotlivých letech v Kč za měsíc 
rok 2001 2002 2003 2004 2005
průměrné mzdy mužů 18481 20404 21983 23044 24271
průměrné mzdy žen 13755 15217 16404 17256 18221
poměr mezd žen k mzdám mužů v % 74,4 74,6 74,6 74,9 75,1

Mění se struktura vzdělání zaměstnaných žen

Obecně je zaměstnanost žen nižší než mužů, v roce 2005 bylo zaměstnáno 2,70 miliónu mužů a 2,05 miliónů žen.

Počet mužů se základním vzděláním klesl do roku 2005 téměř na 44 % stavu z roku 1993, žen se základním vzděláním ubyly tři pětiny oproti roku 1993. V roce 1993 pracoval stejný počet žen s maturitou i bez ní a více než dvojnásobek žen se základním vzděláním oproti vysokoškolačkám. Za dvanáct let se vzdělanostní poměry změnily natolik, že bezmála 60 % žen má maturitu či vyšší vzdělání a podíl žen se základní školou je pouze 8 %. Podíl vyučených žen je třetinový.

Srovnání průměrné hrubé mzdy v roce 2005 (v Kč měsíčně)
obor celkem muži ženy
soudci a řídící prac. 43 583 49 853 30 365
vědečtí prac. 28 979 33 920 24 758
sestry a učitelé 23 641 27 300 20 353
administrativa 17 498 20 332 16 648
služby a obchod 13 718 16 154 12 229
dělníci v zemědělství 13 547 14 426 12 666
řemeslníci 17 824 18 836 13 216
obsluha strojů 17 624 18 930 14 329
nekvalifikovaní prac. 12 261 14 018 10 814
Zdroj: Český statistický úřad

Ženy vysokoškolačky mají výrazný podíl ve školství, kde má vysokou školu 44,5 % zaměstnaných žen. U mužů je značný podíl vysokoškoláků ve zdravotnictví a v bankovnictví. Vyšší podíl žen s vysokoškolským vzděláním je ve stavebnictví a dopravě, což je způsobeno nízkým zastoupením žen v těchto převážně mužských odvětvích a ženy s vyšší kvalifikací snadněji dosáhnout na vyšší pozice. Středoškolačky s maturitou nejvíce pracují v bankách, na úřadech a ve zdravotnictví, tedy ve feminizovaných odvětvích.