Podle sdružení mají přístup k registrům pouze jeho řádní členové a zpracovatel. Sdružení SOLUS spravuje databázi spotřebitelů a databázi podnikatelů a právnických osob, které neplní řádně své závazky vůči členům sdružení SOLUS. Záznam z těchto databází nelze vymazat dříve, než po uplynutí tří let od data úhrady dlužné částky.

 "V žádném případě nelze výmaz záznamu či jakoukoliv úpravu záznamu provést ze strany třetích osob, tuto možnost mají u svých záznamů pouze řádní členové sdružení SOLUS, kteří přispívají daty do databází. Inzerent služeb se tak vědomě dopouští podvodu a snaží se z důvěřivých občanů podvodně získat peníze," uvedl Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

Sdružení se taky ohradilo proti tomu, že poskytuje údaje o dlužnících do Centrálního registru dlužníků ČR, jak je také v inzerátu uvedeno.