"Zvláštní cena se bude tvořit tak, aby sleva pro oprávněnou osobu činila měsíčně maximálně 200 korun. Pokud tato osoba prokazuje více důvodů na slevu, bude mít nárok pouze na jednu a jenom u jednoho poskytovatele univerzální služby," uvádí se ve vládním nařízení.

Zatímco sociálně slabí neměli dosud na lacinější telefonování nárok, zdravotně postiženým je poskytoval Český Telecom, který se 1. července přejmenoval na Telefóniku O2. Jeho klienti z řad zdravotně postižených nemusejí při splnění stanovených kritérií například platit měsíční paušál za telefonní linku a mají slevu na zřízení nebo převedení telefonní stanice.

Přínosem zejména pro vozíčkáře

Zmíněné výhody se však týkaly pouze pevných telefonních linek. "Skutečnost, že se to rozšíří i na některé další operátory včetně mobilních, jistě přivítají zejména vozíčkáři. Pro ně bude možnost používat mobil se slevou velkým přínosem," řekla už dříve Právu Klára Volná, tisková mluvčí Topolánkovou vládou nyní rušeného ministerstva informatiky. Novinkou také je, že na slevy bude mít nárok i člověk, který alespoň šest měsíců v roce pobírá sociální dávky.

"Osobou s nízkými příjmy a zvláštními sociálními potřebami je uživatel, který nepřetržitě alespoň šest měsíců, nebo půl roku v průběhu dvanácti měsíců předcházejících dni, kdy mu bylo vydáno potvrzení, byl a stále je příjemcem dávky sociální péče," definuje zmíněné nařízení vlády. Potřebné potvrzení pro žádost o slevu na telefonování budou sociálně slabým vydávat příslušné obecní úřady. Toto potvrzení, které nesmí být starší než jeden měsíc, předloží pak žadatel operátorovi, jehož je klientem.

Jak žádost doložit

Zdravotně postižení, kteří jsou nositeli průkazu ZTP, budou svou žádost o zvláštní cenový program muset operátorovi doložit rozhodnutím obecního úřadu obce o přiznání mimořádných výhod druhého stupně "z důvodu úplné nebo praktické hluchoty". Nositelé průkazu ZTP/P budou zase od obecního průkazu potřebovat "rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod třetího stupně".

Původně se předpokládalo, že zmíněné výhody začnou operátoři poskytovat již od 1. července. Pak se ale termín posunul až na začátek příštího roku. A vzhledem k přísnosti kritérii bude mít nárok na slevy z volání jen část sociálně slabých či zdravotně postižených lidí.