"Vzhledem k tomu, že činnosti spojujících se soutěžitelů se nepřekrývají a nedochází k jejich vertikálnímu propojení, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší jejich tržní sílu natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže," konstatoval mluvčí ÚOHS Kristián Chalupa.

Cena transakce nebyla zveřejněna.

Automobilka byla na prodej od jara, kdy firma Terex oznámila, že výroba nákladních vozů tatra není jejím hlavním podnikatelským zájmem.

Skutečným důvodem ale mohla být i skutečnost, že podle zákona mohou být ve vedení zbrojních firem pouze lidé s bezpečnostní prověrkou, a tu mohou získat jen občané ČR. Zahraničním majitelům to komplikovalo řízení  firmy.

Tatře předtím, než ji Terex na přelomu let 2001 a 2002 koupil, hrozil bankrot. V současnosti vyrábí ročně asi tisícovku vozů a získala armádní zakázku na dodávku zhruba tisícovky vojenských vozů za zhruba pět miliard korun.