Pošta už do změn razítek a tiskopisů investovala kolem jednoho miliónu korun z celkových odhadovaných nákladů kolem devíti miliónů.

"Česká pošta podala odvolání k předsedovi rady ČTÚ, a já jsem nakloněn, po zjištění a ověření dalších okolností, tomuto odvolání vyhovět," řekl Dvořák.

"V tuto chvíli jsou veškeré aktivity pozastaveny," uvedla mluvčí pošty Dita Václavíková s tím, že oficiální rozhodnutí o odvolání podnik dosud od ČTÚ neobdržel.

Smí být jen 12 písmen

A co tedy regulátor konkrétně přikázal? Podle ČTÚ musí název pošty vycházet z názvu obce a nesmí být rozšířen. Jestliže je v obci více pošt, k jejich vzájemnému odlišení smí být použit pouze číselný údaj. A pokud je název obce tvořen spojením názvů dvou částí, smí být použit pro poštu jen tehdy, když má dvanáct a méně písmen.

V opačném případě se poštovní pobočka musí nově jmenovat podle té místní části, na jejímž území se nachází.

Například v Temelíně jsou pošty Temelín a Temelín-elektrárna. Od 1. září mají být přejmenovány na Temelín 1 a Temelín 2. Brumov-Bylnice zase vznikl sloučením samostatných obcí Brumov a Bylnice. Složený název má ovšem třináct písmen. Od 1. září se tedy má nynější pošta Brumov-Bylnice přejmenovat pouze na Brumov.

Přídomky se dále budou v názvu pošty používat jen tehdy, pokud jsou součástí oficiálního názvu obce. Například pošta Bohuslavice nad Metují se má jmenovat pouze Bohuslavice, protože přídomek nad Metují není součástí oficiálního názvu obce. Sloužil však ČP k odlišení od všech ostatních Bohuslavic. Změna názvů tolika pošt by pro ČP znamenala značné náklady navíc.

Na doručení zásilky to mít vliv nebude

"Nemáme na tom žádný zájem, nicméně musíme respektovat nařízení ČTÚ. Doufáme ale, že telekomunikační úřad náš rozklad vyslyší. Když však bude na přejmenování trvat, nezbude než to k 1. září realizovat," konstatovala Václavíková.

"V sedmi případech se má název změnit úplně a v těch ostatních jde o větší či menší modifikaci toho současného," potvrdila v pondělí Právu tisková mluvčí ČP Dita Václavíková.

Česká pošta ujišťuje, že i kdyby pak odesilatelé na zásilkách uváděli dosavadní název dané pošty, nebude to mít na doručení žádný vliv. "Dopis nadepsaný Temelín-elektrárna vždycky dojde k elektrárně. Pokud ovšem odesilatel uvede správné směrovací číslo," uvedla mluvčí.