Podle agentury New Delhi, součásti Střediska pro vědu a životní prostředí (CSE), nápoje obsahují vysoce toxické přísady, které jsou pro člověka nebezpečné. Můžou prý způsobit rakovinu, poškodit nervový systém nebo plod. Toxické látky prý pochází z místní podzemní vody, z nichž se nápoje pro indický trh vyrábějí.

Firmy se nařízení soudu brání, protože by tak zveřejnily své obchodní tajemství. Obě společnosti také tvrdí, že nápoje v Indii vyrábí podle přísných mezinárodních i indických norem, a že jsou zdraví nezávadné.

Problémy s pesticidy už v roce 2004

Státní úřady od pondělí zakázaly prodej nápojů Coca-Cola a Pepsi ve veřejných školách a státních institucích. Někteří poslanci chtějí úplné zastavení produkce a prodeje těchto nápojů v celé Indii. Do kampaně byli zapojeni i školáci, kteří podávali přísahy, že nebudou nápoje konzumovat a sami začali odstraňovat z kantýn reklamní poutače na tyto limonády.

Středisko CSE také poukázalo na to, že se nic nezměnilo od roku 2004, kdy na překročení množství pesticidů poprvé upozornilo. Tehdy CSE uvedlo, že množství pesticidů v nápojích Coca-Cola a Pepsi je až 36krát vyšší než jsou normy EU. Nejvyšší soud tehdy vyzval vládu, aby přísněji regulovala továrny na výrobu nealkoholických nápojů.