Příčinou byl pokles napětí v nadřazené rozvodné síti, který se částečně přenesl i do sítě distribuční. "Podle grafu spotřeby elektrické energie nastal kolem 15. hodiny pokles téměř o desetinu - ze 7200 MW na 6600 MW. Pro ilustraci je to spotřeba za asi jeden a půl Brna," řekl Právu jeden z expertů.

Prvotní příčinou problémů byl tzv. přípojnicový zkrat v rozvodně přenosové soustavy v obci Sokolnice u Brna, což způsobilo vypnutí několika vedení přenosové soustavy. To vedlo k automatickému dočasnému omezení výroby energie jaderných elektráren Temelín a Dukovany. Výkon druhého bloku Temelínu se snížil z 970 na 220 MW. V Dukovanech poklesl výkon tří bloků a čtvrtý byl odpojen od rozvodné sítě.

"Situace se řešila podle smluv se zahraničními partnery o vzájemné havarijní výpomoc, které existují pro tyto případy na nekomerčním principu, takže v přenosové síti k výpadku proudu nedošlo," řekla Právu mluvčí ČEPS Jana Jabůrková. Zkrat byl odstraněn za 27 minut, obě elektrárny hned začaly postupně zvyšovat své dodávky do sítě na obvyklou úroveň.

K závadě v přenosové síti ČEPS došlo deset dnů poté, co v Česku elektrická síť zkolabovala tak, že musely být významně omezeny dodávky elektřiny pro mnohé odběratele. [celá zpráva] Podle ČEPS mohou za kolaps z minulého týdne dvě závady v tuzemské síti, extrémní vedra a přerušení elektrického vedení mezi Slovinskem a Itálií. [celá zpráva] Kvůli výpadku musel tehdy ČEPS nakupovat elektřinu v zahraničí, což ho přišlo až na třicet miliónů korun.