V současné době má KB podíl v Modré pyramidě 40 procent, 50 procent vlastní BHW a zbývajících 10 procent Česká pojišťovna (ČP).

"Přesná výše podílu, který KB v Modré pyramidě koupí, závisí na jednání s minoritním akcionářem - ČP. V každém případě však celkový podíl KB dosáhne minimálně 80 procent, " uvedla tisková mluvčí KB Marie Petrovová.

Transakci musí ještě schválit Úřad na ochranu hospodářské soutěže a Česká národní banka.

"Před uzavřením transakce provede KB předinvestiční prověrku, která bude zaměřena na některé vybrané oblasti činností Modré pyramidy. Ovládnutí Modré pyramidy umožní KB expanzi na domácím trhu. Převzetí bude zřejmě dokončeno v posledním čtvrtletí roku 2006," dodala Petrovová.

Stavební spořitelna Modrá pyramida má téměř jeden milión klientů. V roce 2005 uzavřela více než 100 000 smluv o stavebním spoření, což bylo meziročně o 48 procent více.

Údaje o stavební spořitelně Modrá pyramida k 31.12.2005
položka v miliónech eur v miliardách korun
celková aktiva 2023 56,6
vlastní kapitál 47 1,4
prostředky klientů 1920 53,8
poskytnuté úvěry 674 18,9
čistý zisk 9 0,25
počet zaměstnanců 365 zdroj: KB

KB je součástí skupiny Société Générale, která je čtvrtou největší bankovní skupinou v eurozóně. KB má 7 400 zaměstnanců a 1,5 miliónu klientů.

Německá BHW podniká v oblasti stavebního spoření a úvěrů na bydlení a má 2,7 miliónu klientů. Od ledna 2006 je BHW součástí skupiny Postbank, která poskytuje služby drobného bankovnictví v Německu více než 14,5 miliónu klientů. Postbank získala podíl v Modré pyramidě při převzetí operací hypoteční banky BHW na počátku letošního roku.