Ministerstvo zdravotnictví firmám uložilo, aby tyto skleničky okamžitě stáhly z prodeje a zároveň vrátily peníze klientům, kteří je reklamují.

Skleničky jsou nebezpečné tím, že použité barevné dekory zasahují až do prostoru ústního okraje, který při pití přichází do styku s ústy.

"Z tohoto dekoru se uvolňují těžké kovy: olovo a kadmium v množství převyšujícím povolený hygienický limit až dvacetkrát. Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při pití tyto kovy zůstávají na rtech a následně mohou být společně s nápojem konzumovány, " uvedl hlavní hygienik ČR Michael Vít.

Podle hygieniků zřejmě Skloservis dodal na trh 1 082 kusů skleniček.