Analytici soudí, že by při současné dobré kondici české ekonomiky mohl být státní rozpočet vyrovnaný nebo dokonce v přebytku. "V zemi se stále neuskutečnila razantní reforma veřejných financí, což povede k tomu, že až zpomalí ekonomika, budou deficity opět růst," řekl Vladimír Pikora z Next Finance.

"Výdaje na sociální dávky jsou vysoké. Na druhou stranu je nutné pochválit politiky, že v roce konání voleb výdaje na platy zaměstnanců vzrostly pouze o 4,4 procenta," uvedl Pikora.

Výběr spotřebních daní dosáhl výše 65,4 mld. Kč, což představuje 55 procent rozpočtu. Od dubna je vyšší spotřební daň na cigarety.

Projevilo se společné zdanění manželů

Vláda vybrala na všech daních ke konci června 324,2 mld. Kč. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 160,5 mld. Kč. Na důchodové pojištění připadlo 132,2 mld. Kč.

Výběr daně z příjmu fyzických osob meziročně poklesl o téměř 43 procent. "Zde se projevilo společné zdanění manželů," uvedl Pikora.

Na sociální dávky šlo prvního půl roku 182,6 mld. Kč. Z toho na důchody připadlo 140,2 mld. Kč. Z rozpočtu Evropské unie Česko dostalo 16 miliard korun a na odvody do EU stát poukázal 12,9 miliardy korun.

Hospodaření státu od začátku roku 2006
měsíc přebytek/schodek státního rozpočtu částka v mld. Kč
leden přebytek 3,4
únor schodek 0,6
březen přebytek 15,7
duben schodek 19,9
květen schodek 12,2
červen přebytek 7,6
zdroj: MF

Schodek rozpočtu dosáhl v květnu 12,2 miliardy korun. [celá zpráva] Stát hospodařil na konci dubna s deficitem ve výši 19,9 mld. Kč. [celá zpráva] Ke konci března hospodaření státu vykázalo přebytek ve výši 15,7 miliardy korun.

V únoru se hospodaření státu propadlo do schodku 0,6 miliardy korun, což je meziroční zlepšení o dvě miliardy. [celá zpráva] V lednu skončil státní rozpočet přebytkem 3,4 miliardy Kč. Stát v uplynulém roce hospodařil s deficitem 56,4 miliardy korun. Za celý rok 2006 MF počítá se schodkem 74,4 miliardy Kč. [celá zpráva].