"Naprosto stejná ojetá vozidla nelze znevýhodňovat jen proto, že nebyla původně zakoupena v daném členském státě. Komise musela zasáhnout, aby spotřebitelé mohli využít všech výhod, které jednotný trh EU přináší," vysvětlil místopředseda EK Günter Verheugen.

Komise upozornila Česko poprvé již loni v březnu, nyní přistoupila k druhému stupni sankčního řízení. Bez uspokojivé odpovědi, na kterou má Praha dva měsíce, by mohla následovat soudní žaloba a v krajním případě nakonec i sankce.

České předpisy zakazují registraci dovezených vozidel starších pěti nebo osmi let podle typu automobilu a před registrací dovezených vozidel vyžadují zvláštní technickou kontrolu. Tento stav české úřady původně obhajovaly s ohledem na bezpečnost silničního provozu a životní prostředí.

Omezení se nevztahuje na ojetiny dovezené dříve

"Aniž by komise chtěla zpochybnit tento oprávněný veřejný zájem, domnívá se, že Česká republika neprokázala nezbytnost a přiměřenost diskriminačních předpisů, protože obdobná omezení a požadavky se neuplatňují u vozidel, která již byla v ČR zaregistrována dříve," uvedla komise. Dodala, že české úřady, ačkoli přislíbily příslušná opatření, ani po roce od obdržení výzvy nejsou české právní předpisy v souladu se zásadou volného pohybu zboží.

Podle expertů se sice příslušný český zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích mezitím změnil, aby vyhověl výhradám komise. Ale problém je nejspíše v tom, že dosud chybí prováděcí vyhláška k zákonu, který má platit od 1. července.

Loni se v tuzemsku prodalo 127 376 nových osobních automobilů a bylo dovezeno 140 889 ojetých aut. Zatímco prodej nových stoupl jen o jedno procento, dovoz ojetin se zvýšil téměř o 17 procent. [celá zpráva]