Recyklace obalů je v České republice jedna z nejlepších v Evropě. Země již loni překročila téměř ve všech parametrech požadavky EU na recyklaci obalů stanovených pro rok 2012. Dokonce v recyklaci plastů je ČR druhá nejlepší v EU. ČR také patří k zemím, kde se skládkuje a spaluje nejméně obalových odpadů na obyvatele.

Z obalů, které české podniky loni vyhodily, se zrecyklovalo 464 640 tun, což je o 13 procent více než v roce 2004. Celkem podniky loni vyhodily 774 000 tun obalů.

Kliknutím na obrázek jej zvětšíte.

Není na to čas, tvrdí lidé nejčastěji

V ČR má možnost třídit odpad 97 procent lidí, protože v 5 337 obcích a městech jsou umístěny třídící popelnice. Odpad však loni třídilo jen 67 procent lidí. Celkem je v ČR 128 000 popelnic na tříděný odpad.

Téměř všichni lidé v České republice vědí, jak je důležité třídit odpad, ale stále to dělají jen dvě třetiny z nich. Lidé tvrdí, že na třídění nemají čas, že kontejnery na tříděný odpad jsou daleko, a také, že nemají doma dostatek místa na několik košů na různý odpad. [celá zpráva]

Společnost Eko-kom začala v roce 2004 s kampaní - Nebuďte líní: třiďte odpad -právě, aby počet lidí, kteří třídí odpad zvýšila. [celá zpráva]

Kolik se v ČR opět využilo (zrecyklovalo) vytříděného odpadu v roce 2004 a 2005 v procentech:
materiál rok 2004 rok 2005
papír 79 85
sklo 65 68
plasty 38 42
kovy 37 32
celkem 56 60
zdroj: Eko-com

Ročně lidé vyprodukují 3,5 miliónu tun odpadu, což je na jednoho obyvatele 350 kg odpadu. Nejvíce občané loni vyprodukovali z nevratných obalů papír (37 procenta), na druhém místě jsou plasty (24 procenta), na třetím místě je sklo (22 procenta), pět procent tvoří kovy, osm procent dřevo a čtyři procenta je ostatní odpad.

Co do kterého kontejneru patří (či ne)
do nádob na papír patří noviny, časopisy, katalogy, neznečištěné papírové sáčky, kartóny, krabice, kancelářský papír, knihy, sešity, čistý obalový papír, papírové ubrousky
do nádob na papír nepatří krabice od mléka a ostatních nápojů, uhlový papír (kopírák), voskovaný papír, papír znečištěný potravinami, obvazy, vložky, použité plenky, kombinované papírové obaly s plasty a kovovými fóliemi
do nádob na sklo patří skleněné láhve od nápojů, bílé i barevné sklo, velké skleněné střepy, skleněné nádoby, sklo by mělo být čisté, bez zátek víček a šroubovacích závěrů
do nádob na sklo nepatří keramika, porcelán, kamenina, žárovky, zářivky, zrcadla, sklo s drátěným výpletem, automobilová skla
do nádob na plasty patří PET láhve, plastové obaly, sáčky, fólie, plastové sáčky od mléka, kelímky od jogurtů a dalších mléčných výrobků (bez kovové fólie), plastové obaly od spotřebního zboží, polystyrén, výrobky z plastů
do nádoby na plasty nepatří vícevrstvé obaly kov-plast, plastové obaly znečištěné chemickými látkami, minerálními oleji