Agrofert a PKN uzavřely ještě před privatizací Unipetrolu smlouvu, ve které byla také dohoda o převodu pohledávek za společnostmi Paramo a Aliachem. V rámci privatizace byly tyto pohledávky převáděny z České konsolidační agentury.

PKN ale odmítl pohledávky za Paramem a Aliachemem odprodat. "Protože PKN Orlen ani přes opakované výzvy smluvní pokutu za porušení povinnosti převést smluvené pohledávky na Agrofert neuhradil, obrátil se Agrofert v souladu se zněním smlouvy na rozhodčí soud," uvedl mediální zástupce Agrofertu Vladimír Bystrov.

"PKN Orlen však opakovaně deklaruje, že předmětné smlouvy s Agrofertem naplnil v takové míře, v jaké to umožňovaly polské a české zákony. Koncern nevidí žádný důvod ke vznášení dalších nároků spojených s těmito smlouvami," uvedla Daniela Velová, která PKN Orlen v ČR mediálně zastupuje.

PKN Orlen nepřevedl Agrofertu slíbené firmy

Na Agrofert také měly přejít podíly ve společnostech Agrobohemie, Kaučuk a Chemopetrol. Společnost podnikatele Andreje Babiše měla podíly v chemických podnicích patřících Unipetrolu získat zhruba za 103 miliónů eur (2,9 miliardy Kč), což je údajně třetina jejich současné hodnoty.

Polský koncern však v únoru uvedl, že od smluv, které v souvislosti s privatizací Unipetrolu s Agrofertem uzavřel, odstupuje. Jako důvod uvedl porušení podmínek ze strany Agrofertu. Nový management Orlenu ale neskrýval, že smlouvy uzavřené bývalým vedením firmy nejsou pro polský koncern výhodné. [celá zpráva]

První arbitrážní žalobu podal Agrofert na PKN Orlen loni v prosinci. V té se domáhá zaplacení smluvní pokuty 77 miliónů eur (zhruba 2,23 miliardy korun). [celá zpráva]

Dohodnutá kupní cena za aktiva firem z Unipetrolu mezi PKN Orlen a Agrofertem
firma podíl v procentech cena v miliónech eur
Agrobohemie 50 12,121
Aliachem 38,79 6,061
Kaučuk 100 57,879
Paramo 60 3,628
Chemopetrol 40 23,333
Celkem 103,022
zdroj: Agrofert