Společnost ČEZ zvýšila v minulém roce výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů zhruba o pětinu procent na 1,449 terawatthodiny (TWh). Na růstu se nejvíce podílely vodní elektrárny.

Výraznější meziroční pokles naopak zaznamenala produkce ze spalování biomasy, nižší byla i výroba elektřiny ve větrných a slunečních elektrárnách. Na produkci firmy se obnovitelné zdroje podílejí zhruba dvěma procenty.

Skupina ČEZ plánuje v příštích letech využívání obnovitelných zdrojů rozšířit. Dceřiná společnost ČEZ Obnovitelné zdroje nyní vyhodnocuje řadu projektů, které se týkají především využití malých vodních elektráren a energie větru.