Zbývající část populace je rozdělena na ty, kteří nabízení zboží po telefonu sice nevítají, ale nevadí jim (48 %), a na ty, kterým je to vysloveně nepříjemné (45 %).

Desetině lidí se stalo mnohokrát, že někdo zavolal a nabízel jim zboží, služby nebo členství v klubech, více než třetině se to stalo "párkrát".

Způsob nabízení zboží a služeb po telefonu je častěji nepříjemný mužům (52 % mužů oproti 39 % žen), lidem ve věku od 30 do 44 let (53 %) a mírně častěji i vysokoškolsky vzdělaným občanům (51 %).

To, že je nabízení služeb a zboží prostřednictvím telefonu zajímá a že jsou rádi, když jim takto něco nabízejí, výrazně častěji uvádějí lidé žijící ve velkých městech nad 100 000 obyvatel a mírně častěji též lidé ve věku 45 až 59 let.