Nomuře se nepodařilo přesvědčit rozhodčí tribunál o tom, že Česká republika protiprávně vyvlastnila její investici do IPB uvalením nucené správy v červnu 2000, a následným prodejem IPB ČSOB.

Naopak tribunál řekl, že ČR diskriminovala IPB tím, že jí neposkytla takovou veřejnou podporu jako ostatním velkým privatizovaným bankám, zejména Komerční bance a České spořitelně, zmařila snahu IPB a jejích akcionářů najít řešení krize IPB na jaře 2000.

Tribunál na druhou stranu potvrdil, že ČR neporušila své mezinárodní povinnosti v souvislosti s tím, že zvyšovala požadavky na tvoření opravných položek bankami a neposilovala právní ochranu věřitelů, poskytla veřejnou podporu ČSOB v souvislosti s jejím převzetím podniku IPB, pozastavila obchodování akcií IPB, omezila převody akcií IPB vlastněných Salukou a že provedla policejní prohlídky a zabavila dokumenty v pražských kancelářích Nomury.

Druhé kolo tribunálu určí kolik bude ČR platit

Nyní bude tribunál jednat o tom, že porušení povinností ze strany ČR vedla ke vzniku škody na straně Saluky. Tribunál výslovně konstatoval, že se bude zabývat pouze nároky na náhradu škody, kterou utrpěla Saluka, nikoli však Nomura.

Saluka je společnost, která byla Nomurou založena v Holandsku speciálně za účelem držení akcií IPB. Ty Nomura získala od Fondu národního majetku ČR v roce 1998. Vzápětí je převedla na Saluku.

Saluka tak bude muset prokázat, že jí vznikla nějaká škoda, protože akcie IPB, které v říjnu 1998 koupila od Nomury, po uvalení nucené správy na IPB zase prodala Nomuře za stejnou cenu zpět.

Celé znění nálezu tribunálu ve sporu mezi Nomurou (resp. Se společností Saluka Investmens) a ČR v anglickém jazyce najdete zde.

ČR prohrála první kolo arbitráže

Česko prohrálo londýnskou arbitráž s japonskou bankou Nomura v pátek 17. 3. 2006. Arbitři rozhodli, že ČR dostatečně neochránila investici Japonců v bývalé Investiční a poštovní bance. Nomura po státu požaduje až 40 miliard korun. [celá zpráva]

Curyšská arbitráž, ve které ČR žaluje japonskou banku Nomura, začala v pondělí 20. 3. 2006 ústním jednáním v Paříži. ČR požaduje po Nomuře přibližně 111 miliard korun jako náhradu nákladů spojených s nucenou správou v IPB, kterou na banku uvalila ČNB v roce 2000. [celá zpráva]