Firma Autostrade tvrdí, že stát požadoval další kvalifikační kritéria nad rámec zákona o veřejných zakázkách, například certifikáty o bezpečnosti práce a vlivu na životní prostředí. Ty totiž Autostrade v soutěžní nabídce nedodala a byla stejně jako Mytia vyloučena pro nesplnění podmínek. 

"Toto nesplnění povinnosti však nijak neovlivnilo stanovení pořadí nabídek," řekl v pátek předseda antimonopolního úřadu Martin Pecina.

Čtyři zájemci

Zařízení na mýtné chtěli v Česku postavit a provozovat čtyři zájemci. Sdružení Mytia, které tvoří Ascom Fela s Damovem a ABD Group, nabídlo, že systém vybuduje a bude ho deset let provozovat za 15 miliard korun. Společnost Autostrade určila cenu na 17,5 miliardy a Kapsch na 22 miliardy korun.

Nejvyšší cenu, 33,7 miliardy, navrhlo konsorcium A-Way a AŽD. Cena měla hrát při výběru vítěze 60procentní roli. Ministerstvo dopravy tři nabídky vyloučilo z formálních důvodů a v polovině listopadu roku 2005 zvítězil Kapsch.

Mýtné má být zavedeno od roku 2007

Mýtné se má v ČR začít vybírat od 1. ledna 2007 na celkem 2010 kilometrech dálnic, rychlostních komunikací a silnic první třídy. Zpoplatněny zatím budou jen kamióny nad 12 tun. Ministr dopravy Milan Šimonovský přesto odhaduje, že ročně by mýtné mělo vynést kolem dvanácti miliard korun.