České sdružení dopravních pilotů CZALPA se na protest proti prověrkám rozhodlo svolat na 9. ledna demonstraci. Sdružení tvrdí, že prověrky jsou zbytečně deailní a příliš tak zasahují do soukromí lidí. "Protestujeme proti slídění u sousedů a proti tomu, aby naši zaměstnanci podávali informace o jiných zaměstnancích," prohlásil v České televizi výkonný sekretář CZALPA David Reimer. 

Cílem demonstrace je přimět poslance k co nejrychlejší změně zákona o civilním letectví, aby způsob prověrek nepřesahoval rámec požadovaný směrnicemi Evropské unie. 

Prověrky se uskutečňují na základě nařízení vlády číslo 31/2005. Nyní v lednu navíc nabyl účinnosti nový zákon o ochraně utajovaných skutečností, jenž tyto záležitosti ještě zpřesnil. Nejen piloti, ale i vedení ČSA považuje za chybu, že nebylo stanoveno žádné přechodné období mezi okamžikem platnosti a účinnosti zákona. 

"To se zákonodárcům opravdu nepovedlo. Stejně jako to, že celková doba prověřování může trvat až šest měsíců. Jak bude probíhat nábor a přijímání nových zaměstnanců, si lze jen těžko představit. Ještě složitější situace je u brigádníků a sezónních zaměstnanců, které naše letecká společnost využívá pro dočasné posílení a redukci personálních nákladů," řekl už dříve Právu výkonný ředitel pro strategii ČSA Jan Váňa.

Prověřeno má být 14 tisíc pilotů

Původně byla na prověrku lhůta do 30. června 2005. Mnozí piloti ovšem tehdy odmítli dotazníky Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) vyplnit s odvoláním na to, že jsou příliš podrobné a zasahují do jejich práva na ochranu osobních údajů. Lhůta pak byla prodloužena do 31. prosince.

"Celkové množství lidí, na něž se prověřování na letišti u různých zaměstnavatelů vztahuje, je okolo 14 tisíc. Takový počet byl pro NBÚ v krátkém čase nezvládnutelný," konstatoval Váňa.

Teprve od 1. ledna 2006 dává zákon ČSA možnost prověrku zaměstnancům nařídit. Na dotaz, co teď bude s lidmi, kteří ji ještě nemají, Váňa odpověděl: "Pokud k výkonu své práce musí vstupovat do uzavřených prostor letiště, budeme jim po přechodnou dobu poskytovat doprovod. Jestliže zaměstnanec prověrkou neprojde, bude ho možné pro ztrátu kvalifikačních předpokladů propustit. Takové řešení však považujeme za krajní." Jak ujistila mluvčí ČSA Jitka Novotná, lidem, kteří o vydání dokladu bezpečnostní způsobilosti požádali a obdrželi od NBÚ zamítavé stanovisko, poskytnou aerolinky právní podporu při odvolacím řízení.