Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu v roce 2005 výše 866,5 miliardy Kč. Výdaje byly čerpány v objemu 922,9 miliardy Kč.

 "Jde o nejnižší schodek od roku 2002. Ve skutečnosti byl  schodek státního rozpočtu ještě nižší, pouze 31 miliard Kč, protože zbytek do celkové částky tvoří rozdíl mezi čerpáním z rezervních fondů a převody do rezervních fondů jednotlivých ministerstev.  Hospodaření veřejných rozpočtů podle metodiky EU bylo v roce 2005 nejlepší od roku 1997," uvedl první místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka (ČSSD).

Ministerstvo financi původně předpokládalo, že rozdíl mezi výdaji a příjmy bude činit 55 miliard korun.

Na letošní rok kabinet chce, aby rozpočtové výdaje byly o 74,4 miliardy korun vyšší než příjmy. Pro rok 2007 ministerstvo financí počítá se schodkem 88 miliard korun a pro rok 2008 zhruba 71,2 miliardy korun. Zda bude s penězi hospodařit vláda ČSSD však rozhodnou voliči ve sněmovních volbách.

K nižšímu deficitu přispěl lepší výběr daní

Ministerstvo jako důvod nižšího než očekávaného deficitu uvádělo rychlejší růst ekonomiky a s tím související vyšší výběry daní. Kritici kabinetu tvrdí, že k nižšímu než očekávanému deficitu významně přispělo i pomalé čerpání peněz z fondů EU, které státu ušetřilo miliardy určené na spolufinancování. Dalším důvodem bylo prý odložení některých investic v důsledku pozdějšího přijetí zákona o veřejných zakázkách.

 Koncem prosince se ke kritice připojil guvernér České národní banky Zdeněk Tůma. Ten řekl, že návrhy politiků na útraty v příštích letech jsou nedisciplinované, řada návrhů jde proti zdravému rozumu a ohrožuje plánované přijetí eura v roce 2010.