"Tento počet by za letošní rok podle našeho odhadu měl stoupnout až na 200 000. K tomu je ale třeba ještě připočíst exekuce, které provádějí soudní vykonavatelé," řekl včera Právu mluvčí exekutorské komory Pavel Kočiš.

Jak dodal, podrobnější statistikou, ze které by bylo možno vyčíst i důvod exekucí, ale komora nedisponuje. "Nemůžeme tedy potvrdit, že hlavním důvodem nárůstu exekucí je například nesplácení úvěrů či leasingů," uvedl. Významnou část agendy soukromých exekutorů činí vymáhání pokut místních poplatků, daňových nedoplatků, sociálního pojištění a plateb za plyn a elektřinu.

Častou kritiku na údajně nezákonné postupy řady exekutorů vůči dlužníkům Kočiš odmítá. "Vloni přišlo na komoru 354 stížností. Z toho byly jen dvě oprávněné, tedy 99,4 procenta stížností bylo neoprávněných," řekl Kočiš.

Mluvčí odmítá i tvrzení, že exekutoři se vyhnou jakémukoli postihu díky vzájemné stavovské solidaritě. "Prohřešky exekutorů posuzuje devítičlenná kárná komise, jejímiž členy jsou tři soudci a šest exekutorů," uvedl Kočiš.