Z předběžného propočtu vyplývá, že ČR by tak v nadcházejícím sedmiletém období měla při čerpání na projekty z těchto fondů nárok na částku ve výši přes 23 miliard eur. Upravený britský návrh rozpočtu EU na léta 2007-2013 se liší od verze z minulého týdne jen minimálně. Zvyšuje celkový rozpočet EU z 846,7 miliardy na 849,3 miliardy eur, tedy o 2,6 miliardy eur.

Jeho hlavní novinkou je vedle zmíněného navýšení soudržnostních fondů konkrétní příspěvek na odstavení jaderných reaktorů na Slovensku a v Litvě - na Jaslovské Bohunice má Bratislava dostat 375 miliónů eur (žádala 400 miliónů) a Litva na elektrárnu v Ignalině 865 miliónů eur.

Dokument navrhuje dál usnadnit čerpání z fondů EU pro nové země a tyto úlevy rozšiřuje na Řecko a Portugalsko. Hlavní novinkou zde je, že z evropských peněz bude možné platit daň z přidané hodnoty projektů, a to ve všech případech.

Podle prvního komentáře britského diplomata by tak nové země mohly ušetřit až 15 miliard eur. Na rozdíl od návrhu z minulého týdne je rozepsána řada konkrétních částek pro jednotlivé regiony v různých částech EU. Pro Prahu se tak pamatuje dodatečnou pomocí ve výši 200 miliónů eur.

Británie navrhla také přidat trochu peněz několika starým zemím na podporu venkovského rozvoje. Nic se nemá změnit na výši jejích odvodů do rozpočtu EU.