Plynovod po pevnině povede v Rusku v délce 917 kilometrů jako odnož nynějšího potrubí, které přivádí plyn ze Sibiře. V přístavu Vyborg zajede pod moře. Vyústí po 1200 kilometrech v Německu u města Greifswald.

Nový produktovod bude sestávat ze dvou samostatných potrubí, která budou položena vedle sebe. Každé z nich bude mít kapacitu k přepravě 27,5 miliardy kubických metrů plynu ročně. První potrubí by mělo být v provozu v roce 2010, druhé o pár let později.

Plyn z něj poteče hlavně do Německa, ale už se plánuje, že se udělají přípojky pro Finsko, Švédsko, Nizozemí a Velkou Británii.

Rusko zvolilo tranzit pod mořem kvůli tomu, že mnohé plynovody nyní vedou přes bývalé země Sovětského svazu, které požadují velké sumy peněz za to, že potrubí na svém území mají. Rusko se nejčastěji pře s Ukrajinou. Mnohé země také často vyhrožují bojkotem dodávek.