V roce 2004 převyšovaly údaje o českém vývozu do Německa údaje o německém dovozu z ČR o 17 procent, píše se v prohlášení. Rozdíly v informacích českých a německých statistiků se zvýšily po vstupu ČR do Evropské unie.

"V obou směrech - zejména u pohybu zboží z ČR do Německa - jsou české výsledky výrazně vyšší než zrcadlově odpovídající německé údaje," uvádí dokument. Důvody souvisí s tím, že pohyb zboží se již nedá zjišťovat z podkladů celních úřadů, nýbrž přímo od podniků.

Rozdíly jsou pak způsobeny například tím, že český podnik prodá zboží německému odběrateli. Zboží je odesláno do Německa a odtud je bez zastávky odesláno do jiné země EU. Z německého pohledu jde o tranzit; český podnik však vykáže Německo jako zemi určení, protože konečnou zemi určení nezná.

Tento problém před vstupem ČR do unie nebyl. Zboží totiž bylo procleno na hranici a propuštěno do volného oběhu. Při celním řízení byl v Německu vždy nahlášen dovoz. Následně měl tamní podnik povinnost nahlásit odeslání do jiné země určení v EU.

K dalším důvodům rozdílů patří zušlechťovací operace, používání prahů, které při celním řízení neexistovaly, bezplatné přesuny zboží v majetku německých podniků s jejich pobočkami v ČR. Rozdílům se nebude možné vyhnout ani v budoucnu, píše se v prohlášení obou institucí.