Nové paušály navíc půjde uplatnit už za letošní rok. A to na základě daňového přiznání podaném v březnu příštího roku. Novela zákona tedy bude mít v této části zpětnou účinnost. "Zvýšení paušálů se bude týkat už letošního roku," potvrdil po schválení novely ministr financí Bohuslav Sobotka. Návrh ještě musí podpořit Senát a podepsat prezident.

Podle Sobotky tím dojde "nejen k výraznému snížení daňové povinnosti, ale především ke značnému zjednodušení administrativní náročnosti a poklesu nákladů spojených s placením daní."

Poplatník, který se rozhodne uplatnit svoje náklady v daňovém přiznání paušálem, nemusí totiž prokazovat svoje náklady a tudíž ani vést účetnictví, či daňovou evidenci. Vede pouze evidenci příjmů a pohledávek. To je obrovská úleva. Odpadá třeba evidence velkého množství pokladních dokladů na drobná vydání, výdajů na pracovní cesty, zapisování počtu ujetých kilometrů, vedení knihy jízd apod.

Výhodné už dnes

Už dnes jsou paušály pro řadu lidí výhodné. Používá je 177 tisíc osob samostatně výdělečně činných a 83 tisíc pronajímatelů. Po zvýšení paušálů zájem o ně ještě výrazně vzroste. To ale neznamená, že pro každého bude výhodnější paušál než uplatnění výdajů ve skutečné výši.

Například pronajímatel domu s velkými plány na jeho opravu musí vzít v úvahu, že kdyby prokazoval svoje výdaje na pronajímání ve skutečné výši, tak může daňově odečíst například náklady na opravu, jako je výměna střechy, či oken, dále odpisy, rezervu na opravu domu atd., což pro něho bude rozhodně výhodnější i než nový paušál 30 procent. I když to bude mít administrativně daleko složitější.

Na druhé straně pro běžného pronajímatele bytu, který žádné velké investice nechystá, může být dostačující paušál. Bude-li mít například roční příjem z pronájmu 90 000 korun, bude moci z tohoto příjmu na svoje výdaje odečíst 27 000 korun (dosud 18 000 korun).

Obdobně musí přemýšlet i třeba živnostníci a další. Sobotka předpokládá že zájem o paušály stoupne proti dnešku o 70 procent.